A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Informacje podstawowe
Instrukcja korzystania ze strony BIP
Władze
Statut Miasta Brańsk
Struktura organizacyjna urzędu
Jednostki organizacyjne
Sprawozdania jednostek organizacyjnych
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Plan zagospodarowania przestrzennego
Ogłoszenia różne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Zamówienia do 30 000 Euro
Oświadczenia majątkowe
Jednostki Pomocnicze
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Rejestry, ewidencje i archiwa
Dług, cięzar i pomoc publiczna
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze
Kontrole własne
Ochrona środowiska
organizacje pozarządowe
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
Gospodarka odpadami komunalnymi
ZBIÓR aktów prawa miejscowego
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Brańsk
Petycje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
wybory samorządowe 2010
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Brańsk
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2011
Wybory do PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Wybory Prezydenta RP
Ogólnokrajowe referendum
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 113/16 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących mienie Miasta Brańsk położonych na terenie administracyjnym miasta Brańsk
» Zarządzenie Nr 112/16 w sprawie autupoprawki do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok
» Zarządzenie Nr 111/16 w sprawie autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brańsk na lata 2017 - 2020 oraz prognozy kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 - 2021
» Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
» Zarządzenie Nr 110/16 w sprawie przygotowania projektów uchwał na XVIII sesję Rady Miasta Brańsk
 • Przetargi
 • ZAPYTANIA DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ - Przebudowa ulicy Błonie w Brańsku (odcinek od ul. Mickiewicza do ul. Armii Krajowej

  zapytanie

  Brańsk, 28.04.2013 r.
  GKM.271.4.2014  Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ
  wg rozdzielnika  ZAPYTANIA DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ
  Przebudowa ulicy Błonie w Brańsku (odcinek od ul. Mickiewicza do ul. Armii Krajowej  Pytanie 1.
  Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający posiada prawomocny ZRID na przedmiotowe zadanie?
  Odp.: TAK

  Pytanie 2.
  Czy Zamawiający potwierdza, że na przedmiotowym zadaniu będą obowiązywały najnowsze aktualne wytyczne techniczne WT1-2010 dla kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych?
  Odp.: TAK.

  Pytanie 3.
  Czy Zamawiający potwierdza, że na przedmiotowym Zasaniu będą obowiązywały najnowsze aktualne wytyczne techniczne WT2-2010 do projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych
  Odp.: TAK.

  Pytanie 4.
  Zamawiający w § 12 ust. 6 pkt. 1) Projektu Umowy zapisał, że „Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
  1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, to może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad”
  (…) W związku z tym, Ubiegający się o udzielenie zamówienia wnosi do Zamawiającego
  o usunięcie treści § 12 ust. 6 pkt. 1) Projektu umowy jako niezgodnego z treścią art. 647 k.c. oraz orzecznictwem sądów w tym względzie.
  Odp.: Zamawiający informuje, że § 12 ust. 6 pkt. 1) Projektu umowy otrzymuje brzmienie:
  „Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
  1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający wskazuje te wady w protokole
  i wyznacza termin na ich usunięcie”.


  Pytanie 5.
  Zwracamy się o udostępnienie zestawienia tabelarycznego wpustów z rzędnymi i schematu wpustu.
  Odp.: W projekcie są rzędne wpustów i schemat wpustu.

  Pytanie 6.
  Czy podane wpusty w przedmiarze – betonowe Ø 600mm można zastąpić wpustami typowymi betonowymi Ø 500mm?
  Odp.: TAK


  Data wprowadzenia: 2014-04-28 1213
  Data upublicznienia: 2014-04-28
  Art. czytany: 1375 razy

  » odpowiedź na zapytania - rozmiar: 737502 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Jolanta Kryńska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  » Przełącz na wiadomości normalne
  Ostat. 10 wiadomości z archiwum:

  » PROTOKOŁY GŁOSOWANIA Z 3 OBWODÓW M.BRAŃSK
  » SKŁAD OSOBOWY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
  » OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku
  » OBWIESCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku
  » składy osobowe obwodowych komisji wyborczych
  » INFORMACJA O PUBLICZNYM LOSOWANIU
  » Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r.
  » OBWIESZCZENIE Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 sierpnia 2015 r.
  » OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Brańskz dnia 24 września 2015 r.
  Urząd Miasta Brańsk