A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Informacje podstawowe
Instrukcja korzystania ze strony BIP
Władze
Statut Miasta Brańsk
Struktura organizacyjna urzędu
Jednostki organizacyjne
Sprawozdania jednostek organizacyjnych
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Plan zagospodarowania przestrzennego
Ogłoszenia różne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Zamówienia do 30 000 Euro
Oświadczenia majątkowe
Jednostki Pomocnicze
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Rejestry, ewidencje i archiwa
Dług, cięzar i pomoc publiczna
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze
Kontrole własne
Ochrona środowiska
organizacje pozarządowe
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
Gospodarka odpadami komunalnymi
ZBIÓR aktów prawa miejscowego
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Brańsk
Petycje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
wybory samorządowe 2010
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Brańsk
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2011
Wybory do PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Wybory Prezydenta RP
Ogólnokrajowe referendum
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 113/16 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących mienie Miasta Brańsk położonych na terenie administracyjnym miasta Brańsk
» Zarządzenie Nr 112/16 w sprawie autupoprawki do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok
» Zarządzenie Nr 111/16 w sprawie autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brańsk na lata 2017 - 2020 oraz prognozy kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 - 2021
» Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
» Zarządzenie Nr 110/16 w sprawie przygotowania projektów uchwał na XVIII sesję Rady Miasta Brańsk
 • Przetargi
 • Ogłoszenie - przetarg ograniczony

  na sprzedaz nieruchomości ozn. nr geod. 2183 o pow. 0,7142 ha

  OGŁOSZENIE

  Burmistrz Miasta Brańsk ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Brańsk położonej w Brańsku na zapleczu ul. Boćkowskiej (w sąsiedztwie zabudowy i w sąsiedztwie rzeki Nurzec), oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ozn. nr geod. 2183 o pow. 0,7142 ha KW Nr BI1P/00000691/2. Nieruchomość ta ze względu na brak dojazdu może być sprzedana jedynie właścicielom działek sąsiednich.
  Osoby, zamierzające wziąć udział w postępowaniu (o których mowa wyżej) muszą złożyć w ciągu 7 dni przed wyznaczonym terminem przetargu tj. do dnia 03.07.2015r. (piątek) odpis z księgi wieczystej potwierdzającej prawo własności do nieruchomości.
  Wykaz osób zakwalifikowanych do przetargu podany zostanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Brańsk na 2 dni przed terminem przetargu.
  Przedmiotowa nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego znajduje się na terenie ozn. symbolem RP, RZ tj. tereny rolne.
  Przetarg odbędzie się w dniu 06.07.2015r. (poniedziałek) o godz. 12.00 w budynku Urzędu Miasta Brańsk ul. Rynek 8 sala konferencyjna (pokój Nr 6).

  WARUNKI PRZETARGU
  • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 26.723 zł brutto (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia trzy zł)
  • Wadium na zakup powyższej nieruchomości wynosi 2.500 zł. Kwotę tę należy wpłacić do dnia 03.07.2015r. do kasy Urzędu lub na rachunek bankowy Nr konta 63806300010010010011820005 Bank Spółdzielczy w Brańsku
  • Wadium zwraca się w terminie 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu a uczestnikowi, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
  • Wniesienie ceny nabycia nieruchomości winno nastąpić do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, tj. w terminie miesiąca od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
  • Nabywca wyłoniony w drodze przetargu, który nie przystąpi do zawarcia aktu notarialnego traci wadium.
  • Organizatorowi przetargu przysługuje prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
  Dodatkowe informacje udziela Monika Sakowicz - (85) 7 375 005 wew. 30

  Brańsk, dn. 02.06.2015r.


  Data wprowadzenia: 2015-06-02 1052
  Data upublicznienia: 2015-06-02
  Art. czytany: 834 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Jolanta Kryńska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  » Przełącz na wiadomości normalne
  Ostat. 10 wiadomości z archiwum:

  » PROTOKOŁY GŁOSOWANIA Z 3 OBWODÓW M.BRAŃSK
  » SKŁAD OSOBOWY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
  » OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku
  » OBWIESCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku
  » składy osobowe obwodowych komisji wyborczych
  » INFORMACJA O PUBLICZNYM LOSOWANIU
  » Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r.
  » OBWIESZCZENIE Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 sierpnia 2015 r.
  » OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Brańskz dnia 24 września 2015 r.
  Urząd Miasta Brańsk