A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Informacje podstawowe
Instrukcja korzystania ze strony BIP
Władze
Statut Miasta Brańsk
Struktura organizacyjna urzędu
Jednostki organizacyjne
Sprawozdania jednostek organizacyjnych
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Plan zagospodarowania przestrzennego
Ogłoszenia różne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Zamówienia do 30 000 Euro
Oświadczenia majątkowe
Jednostki Pomocnicze
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Rejestry, ewidencje i archiwa
Dług, cięzar i pomoc publiczna
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze
Kontrole własne
Ochrona środowiska
organizacje pozarządowe
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
Gospodarka odpadami komunalnymi
ZBIÓR aktów prawa miejscowego
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Brańsk
Petycje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
wybory samorządowe 2010
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Brańsk
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2011
Wybory do PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Wybory Prezydenta RP
Ogólnokrajowe referendum
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 113/16 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących mienie Miasta Brańsk położonych na terenie administracyjnym miasta Brańsk
» Zarządzenie Nr 112/16 w sprawie autupoprawki do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok
» Zarządzenie Nr 111/16 w sprawie autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brańsk na lata 2017 - 2020 oraz prognozy kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 - 2021
» Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
» Zarządzenie Nr 110/16 w sprawie przygotowania projektów uchwał na XVIII sesję Rady Miasta Brańsk
 • Przetargi
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

  termomodernizacja Sienkiewicza 10

  Brańsk, 25.04.2014 r.
  GKM.271.3.2014  WYKONAWCY, KTÓRZY POBRALI SIWZ
  wg rozdzielnika

  dotyczy:
  Termomodernizacja i wymiana dachu w budynku przy ul. Sienkiewicza 10  Zamawiający informuje, że w dniu 25.04.2014 r. wprowadził istotne zmiany w załączniku do SIWZ pn. Przedmiar robót, co zgodnie z art. 12a Pzp skutkuje wydłużeniem terminu składania ofert do dnia 6.05.2014 r.

  Ogłoszenie powiązane:
  Ogłoszenie nr 126216-2014 z dnia 2014-04-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Brańsk
  Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja i wymiana dachu na budynku przy ul. Sienkiewicza 10 w Brańsku. Szczegółowy zakres prac objętych przedmiotem
  niniejszego zamówienia określony został w przedmiarze robót stanowiącym...
  Termin składania ofert: 2014-04-29
  Numer ogłoszenia: 140580 - 2014; data zamieszczenia: 25.04.2014  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
  Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 126216 - 2014 data 14.04.2014 r.
  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  Miasto Brańsk, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk, woj. podlaskie, tel. 085 7375005 w. 28.
  SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
  II.1) Tekst, który należy zmienić:
  Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4..
  W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.04.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta Brańsk
  ul. Rynek 8 17-120 Brańsk pokój nr 3..
  W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.05.2014 (wtorek) godzina 12:00, miejsce:
  Urząd Miasta Brańsk ul. Rynek 8 17-120 Brańsk pokój nr 3..


  Data wprowadzenia: 2014-04-25 1013
  Data upublicznienia: 2014-04-25
  Art. czytany: 1387 razy

  » OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGłOSZENIA - rozmiar: 132065 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » PROJEKT UMOWY II - rozmiar: 245602 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » PRZEDMIAR II 25.04.2014 - rozmiar: 343357 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » SIWZ II - rozmiar: 386967 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Jolanta Kryńska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  » Przełącz na wiadomości normalne
  Ostat. 10 wiadomości z archiwum:

  » PROTOKOŁY GŁOSOWANIA Z 3 OBWODÓW M.BRAŃSK
  » SKŁAD OSOBOWY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
  » OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku
  » OBWIESCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku
  » składy osobowe obwodowych komisji wyborczych
  » INFORMACJA O PUBLICZNYM LOSOWANIU
  » Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r.
  » OBWIESZCZENIE Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 sierpnia 2015 r.
  » OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Brańskz dnia 24 września 2015 r.
  Urząd Miasta Brańsk