A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Statystyka odwiedzin
Menu:
Informacje podstawowe
Instrukcja korzystania ze strony BIP
Władze
Statut Miasta Brańsk
Struktura organizacyjna urzędu
Jednostki organizacyjne
Sprawozdania jednostek organizacyjnych
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Plan zagospodarowania przestrzennego
Ogłoszenia różne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Zamówienia do 30 000 Euro
Oświadczenia majątkowe
Jednostki Pomocnicze
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Rejestry, ewidencje i archiwa
Dług, cięzar i pomoc publiczna
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze
Kontrole własne
Ochrona środowiska
organizacje pozarządowe
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
Gospodarka odpadami komunalnymi
ZBIÓR aktów prawa miejscowego
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Brańsk
Petycje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
wybory samorządowe 2010
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Brańsk
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2011
Wybory do PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Wybory Prezydenta RP
Ogólnokrajowe referendum
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 113/16 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących mienie Miasta Brańsk położonych na terenie administracyjnym miasta Brańsk
» Zarządzenie Nr 112/16 w sprawie autupoprawki do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok
» Zarządzenie Nr 111/16 w sprawie autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brańsk na lata 2017 - 2020 oraz prognozy kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 - 2021
» Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
» Zarządzenie Nr 110/16 w sprawie przygotowania projektów uchwał na XVIII sesję Rady Miasta Brańsk
7 najczęściej czytanych wiadomości:
Wiadomości:
1 Ogłoszenie o zamówieniu
wyświetleń: 21444
2 Podstawowe zadania i obowiązki Sekretarza
wyświetleń: 18622
3 Podstawowe zadania i obowiązki Skarbnika
wyświetleń: 18174
4 Samorząd i władza
wyświetleń: 13932
5 Zakres działania i zadania urzędu
wyświetleń: 13635
6 ogłoszenie o opłacie skarbowej
wyświetleń: 11346
7 Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku tel. centrala (085) 7375012, fax. (085) 7375171 Dyrektor Szkoły Jarosław Jakimiuk Zastępca Dyrektora Dorota Krystosiak
wyświetleń: 9851
Prawo miejscowe:
1 obniżenia wskaźników procentowych dodatku mieszkaniowego
wyświetleń: 947
2 Regulaminu przyznawania stypendium dla uczniów szkół ponagimnazjalnych prowadzonych przez m.Brańsk w roku szk.2005/2006
wyświetleń: 939
3 obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004r. przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2005r.
wyświetleń: 921
4 zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brńsku.
wyświetleń: 903
5 ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków...
wyświetleń: 882
6 przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie m.Brańsk.
wyświetleń: 874
7 ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie dożywiania
wyświetleń: 862
Procedury:
1 Wniosek o wydanie zezwolenia na handel alkoholem
wyświetleń: 2805
2 Psy ras agresywnych
wyświetleń: 2529
3 wycinka drzew
wyświetleń: 1939
4 Ulga inwestycyjna w podatku rolnym z tytułu wydatków poniesionych na budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska
wyświetleń: 1606
5 Odnośnie złatwiania spraw w MOPS
wyświetleń: 1459
6 Dodatki mieszkaniowe
wyświetleń: 1381
7 Zwolnienie z podatku rolnego gruntów przeznaczonych na utworzenie nowego lub powiększenie już istniejącego gospodarstwa rolnego
wyświetleń: 1340
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Brańsk otwarty jest w godzinach
7.30-15.30
od poniedziałku do piątku
PODANIE/INFORMACJA

» Informacja dla osób niesłyszących
» Podanie o tłumacza do języka migowego
Urząd Miasta Brańsk