A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Kontrole zewnętrzne
Menu:
Informacje podstawowe
Instrukcja korzystania ze strony BIP
Władze
Statut Miasta Brańsk
Struktura organizacyjna urzędu
Jednostki organizacyjne
Sprawozdania jednostek organizacyjnych
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Plan zagospodarowania przestrzennego
Ogłoszenia różne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Zamówienia do 30 000 Euro
Oświadczenia majątkowe
Jednostki Pomocnicze
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Rejestry, ewidencje i archiwa
Dług, cięzar i pomoc publiczna
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze
Kontrole własne
Ochrona środowiska
organizacje pozarządowe
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
Gospodarka odpadami komunalnymi
ZBIÓR aktów prawa miejscowego
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Brańsk
Petycje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
wybory samorządowe 2010
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Brańsk
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2011
Wybory do PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Wybory Prezydenta RP
Ogólnokrajowe referendum
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 113/16 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących mienie Miasta Brańsk położonych na terenie administracyjnym miasta Brańsk
» Zarządzenie Nr 112/16 w sprawie autupoprawki do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok
» Zarządzenie Nr 111/16 w sprawie autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brańsk na lata 2017 - 2020 oraz prognozy kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 - 2021
» Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
» Zarządzenie Nr 110/16 w sprawie przygotowania projektów uchwał na XVIII sesję Rady Miasta Brańsk
Ilość wiadomości z działu 'Kontrole zewnętrzne': 39
1  kontrola składowiska odpadów komunalnych w 2015 r.
wybierz podkategorię...
2015-08-27 1507 Czytano:522 razy » Przeczytaj artykuł
2  kontrola kompleksowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brańsku w 2015
wybierz podkategorię...
2015-08-27 1502 Czytano:436 razy » Przeczytaj artykuł
3  kontrola z wykorzystania dotacji przeznaczonej na zadania zlecone Urzędowi Miasta Brańsk
wybierz podkategorię...
2015-08-27 1439 Czytano:531 razy » Przeczytaj artykuł
4  kontrola z czynności wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wpisów do CEIDG
wybierz podkategorię...
2015-01-20 0958 Czytano:723 razy » Przeczytaj artykuł
5  kontrola ochrony przeciwpożarowej składowiska odpadów w Brańsku w 2014 r.
wybierz podkategorię...
2015-01-20 0954 Czytano:658 razy » Przeczytaj artykuł
6  kontrola archiwum USC w 2014 r.
wybierz podkategorię ...
2015-01-20 0943 Czytano:652 razy » Przeczytaj artykuł
7  kontrola gospodarki ściekowej miasta Brańsk w 2014 r.
wybierz podkategorię...
2015-01-20 0935 Czytano:634 razy » Przeczytaj artykuł
8  kontrola wykonania zadania: budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicach: Błonie, Sportowwj i Kopernika w Brańsku
wybierz podkategorię ...
2015-01-20 0928 Czytano:640 razy » Przeczytaj artykuł
9  kontrola gospodarki ściekowej 2013
wybierz podkategorię...
2013-12-20 0941 Czytano:956 razy » Przeczytaj artykuł
10  kontrola wykorzystania dotacji na renowację grobów i cmentarzy wojennych w 2013 r.
wybierz podkategorię...
2013-04-04 1209 Czytano:1114 razy » Przeczytaj artykuł
11  kontrola zadania: Zagospodarowanie terenu przy Klubie Rolnika w Brańsku
wybierz podkategorię...
2013-04-04 1205 Czytano:900 razy » Przeczytaj artykuł
12  kontrola budynku Urzędu Miasta Brańsk przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w 2012 r.
wybierz podkategorię...
2013-04-04 1202 Czytano:994 razy » Przeczytaj artykuł
13  kontrola pracodawcy przez Państwową Inspekcję Pracy w 2012 r.
wybierz podkategorię...
2013-04-04 1156 Czytano:918 razy » Przeczytaj artykuł
14  kontrola składowiska odpadów w Brańsku w 2012 r.
wybierz podkategorię ...
2013-04-04 1152 Czytano:812 razy » Przeczytaj artykuł
15  kontrola składowiska odpadów w 2011 r.
wybierz podkategorię...
2012-11-06 1344 Czytano:1158 razy » Przeczytaj artykuł
16  kontrola realizacji zadań przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2012 r.
wybierz podkategorię...
2012-11-06 1338 Czytano:864 razy » Przeczytaj artykuł
17  kontrola gospodarki finansowej Zespołu Szkół w Brańsku za 2010 r.
wybierz podkategorię...
2012-11-06 1320 Czytano:905 razy » Przeczytaj artykuł
18  kontrola gospodarki finansowej Miejskiego Ośrodka Kultury za 2010 r.
wybierz podkategorię...
2012-11-06 1315 Czytano:854 razy » Przeczytaj artykuł
19  kontrola składowiska odpadów dokonana przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w 2011 r.
wybierz podkategorię ...
2012-11-06 1243 Czytano:790 razy » Przeczytaj artykuł
20  kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Urzędu Miasta Brańsk za 2010 r.
wybierz podkategorię...
2012-02-16 1112 Czytano:1061 razy » Przeczytaj artykuł
21  kontrola efektów wdrażania przedsięwzięć w zakresie e-administracji w Urzędzie Miasta Brańsk
wybierz podkategorię...
2012-02-16 1059 Czytano:854 razy » Przeczytaj artykuł
22  kontrola archiwum zakładowego Urzędu Stanu Cywilnego w Brańsku
wybierz podkategorię...
2012-02-16 0953 Czytano:848 razy » Przeczytaj artykuł
23  kontrola płatnika składek przeprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w miesiącu maju 2011 r.
wybierz podkategorię ...
2011-07-19 0838 Czytano:1093 razy » Przeczytaj artykuł
24  kontrola podatkowa Urzędu Miasta Brańsk przeprowadzona w dniach 07-21 marca 2011 r.
wybierz podkategorię...
2011-07-19 0830 Czytano:1176 razy » Przeczytaj artykuł
25  kontrola z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych przeprowadzona w dniu 30-03-2011 r.
wybierz podkategorię...
2011-05-18 1458 Czytano:1264 razy » Przeczytaj artykuł
26  kontrola Urzędu Stanu Cywilnego w Brańsku przeprowadzona w dniu 21-09-2010 r.
wybierz podkategorię...
2011-05-18 1237 Czytano:1179 razy » Przeczytaj artykuł
27  kontrola płatnika składek przeprowadzona przez inspektora kontoli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w dniu 09-07-2010 r.
wybierz podkategorię...
2011-05-18 1148 Czytano:1763 razy » Przeczytaj artykuł
28  kontrola sprawdzająca w zakresie załatwiania skarg i wniosków, udostępniania informacji publicznej oraz składania oświadczeń majątkowych 2010
wybierz podkategorię...
2011-05-17 1420 Czytano:1190 razy » Przeczytaj artykuł
29  kontrola składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Brańsku w 2009 r.
wybierz podkategorię...
2010-01-26 1503 Czytano:1842 razy » Przeczytaj artykuł
30  kontrola Urzędu Stanu Cywilnego w Brańsku przeprowadzona w dniu 13 listopada 2009 r.
wybierz podkategorię...
2010-01-26 1410 Czytano:1585 razy » Przeczytaj artykuł
31  kontrola Urzędu Miasta Brańsk w zakresie prowadzenia stałego rejestru wyborców przeprowadzonej w dniu 17 listopada 2009 r.
wybierz podkategorię...
2010-01-26 1302 Czytano:1612 razy » Przeczytaj artykuł
32  kontrola archiwum zakładowego Urzędu Miasta Brańsk przeprowadzona 29 września 2009 r.
wybierz podkategorię...
2010-01-26 1240 Czytano:1582 razy » Przeczytaj artykuł
33  kontrola Burmistrza Urzędu Miasta Brańsk, jako pracodawcy, przeprowadzona 21-07-2008 roku.
wybierz podkategorię...
2008-09-03 0945 Czytano:2126 razy » Przeczytaj artykuł
34  kontrola organizacji i sposobu przyjmowania skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Brańsk przeprowadzona w dniach 7-9 stycznia 2008 roku.
wybierz podkategorię...
2008-09-02 1444 Czytano:1995 razy » Przeczytaj artykuł
35  kontrola gospodarki finansowej Miasta Brańsk za okres od 1stycznia do 31 grudnia 2006 roku przeprowadzonej w dniach od 20 września do 12 listopada 2007 roku.
wybierz podkategorię...
2008-08-29 1228 Czytano:1981 razy » Przeczytaj artykuł
36  kontrola magazynu obrony cywilnej przy Urzędzie Miasta Brańsk przeprowadzonej 29-10-2007.
zgodnie z załącznikiem...
2008-08-29 1200 Czytano:1894 razy » Przeczytaj artykuł
37  kontrola archiwum zakładowego Urzędu Miasta Brańsk przeprowadzona w dniu 24-04-2007.
zgodnie z załącznikiem...
2008-08-29 0900 Czytano:1901 razy » Przeczytaj artykuł
38  Kontrola Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przeprowadzona w dniach 6-7 luty 2006 roku
zgodnie z załącznikiem...
2008-07-23 1012 Czytano:2158 razy » Przeczytaj artykuł
39  Kontrola Urzędu Miasta w Brańsku przez Podlaski Urząd Wojewódzki w dniach 17, 18, 21 i 22 marca 2005r.
zgodnie z załącznikami...
2005-05-19 1403 Czytano:4082 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
protokół kontroli
zalecenia pokontrolne
Odpowiedż na zalecenia pokontrolne
Ostat. 10 wiadomości:

» kontrola składowiska odpadów komunalnych w 2015 r.
» kontrola kompleksowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brańsku w 2015
» kontrola z wykorzystania dotacji przeznaczonej na zadania zlecone Urzędowi Miasta Brańsk
» kontrola z czynności wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wpisów do CEIDG
» kontrola ochrony przeciwpożarowej składowiska odpadów w Brańsku w 2014 r.
» kontrola archiwum USC w 2014 r.
» kontrola gospodarki ściekowej miasta Brańsk w 2014 r.
» kontrola wykonania zadania: budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicach: Błonie, Sportowwj i Kopernika w Brańsku
» kontrola gospodarki ściekowej 2013
» kontrola wykorzystania dotacji na renowację grobów i cmentarzy wojennych w 2013 r.
Urząd Miasta Brańsk