A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Informacje podstawowe
Instrukcja korzystania ze strony BIP
Władze
Statut Miasta Brańsk
Struktura organizacyjna urzędu
Jednostki organizacyjne
Sprawozdania jednostek organizacyjnych
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Plan zagospodarowania przestrzennego
Ogłoszenia różne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Zamówienia do 30 000 Euro
Oświadczenia majątkowe
Jednostki Pomocnicze
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Rejestry, ewidencje i archiwa
Dług, cięzar i pomoc publiczna
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze
Kontrole własne
Ochrona środowiska
organizacje pozarządowe
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
Gospodarka odpadami komunalnymi
ZBIÓR aktów prawa miejscowego
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Brańsk
Petycje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
wybory samorządowe 2010
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Brańsk
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2011
Wybory do PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Wybory Prezydenta RP
Ogólnokrajowe referendum
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 113/16 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących mienie Miasta Brańsk położonych na terenie administracyjnym miasta Brańsk
» Zarządzenie Nr 112/16 w sprawie autupoprawki do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok
» Zarządzenie Nr 111/16 w sprawie autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brańsk na lata 2017 - 2020 oraz prognozy kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 - 2021
» Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
» Zarządzenie Nr 110/16 w sprawie przygotowania projektów uchwał na XVIII sesję Rady Miasta Brańsk
 • Przetargi
 • Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu marki Renault Trafic

  ogłoszenie o zamówieniu

  GKM.271.5.2014

  OGŁOSZENIE
  Burmistrz Miasta Brańsk z siedzibą 17-120 Brańsk ul. Rynek 8 ogłasza przetarg
  pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodu marki Renault Trafic 1,9 dci.

  1. Przedmiotem przetargu jest zbycie samochodu osobowego marki Renault Trafic o nr rejestracyjnym BBI 08JM, Nr identyfikacyjny (VIN) VF1JLBBB55V246168, data pierwszej rejestracji 2005/05/30, wskazanie drogomierza 282.536 km, , kolor biały, dopuszczalna masa całkowita 2.960 kg, ładowność /kg – osób/ - 9, typ i kolor nadwozia kb. 4/9, biały, rodzaj silnika – ZS, pojemność - 1.870 cm ³, układ i liczba cylindrów – R 4, moc 60 kW, rodzaj paliwa – ON, ważność badań technicznych – 2014/09/26.
  2. Ustala się cenę wywoławczą sprzedaży przedmiotowego samochodu na kwotę – 18.000,00 zł brutto (słownie: osiemnaście tysięcy złotych)
  3. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 540,00 zł brutto (słownie: pięćset czterdzieści złotych) w kasie Urzędu Miasta Brańsk lub na konto Urzędu 52806300010010010011820009 BS Brańsk. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 13.06.2014 r. (piątek) do godz. 14.00
  4. Oferta złożona w przetargu powinna zawierać:
  a) nazwisko i imię (lub Firmę)Oferenta, nr NIP
  b) adres zamieszkania Oferenta bądź siedziba Firmy
  c) cenę oferowaną za przedmiot przetargu
  d) dowód wykonania wpłaty wadium
  5. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
  6. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:
  a) uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.
  7. Wadium dla oferenta, którego oferta zostanie wybrana zostanie zaliczona na poczet ceny.
  8. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w pok. Nr 3 w siedzibie Zamawiającego tj. 17-120 Brańsk ul. Rynek 8 w terminie najpóźniej do dnia 16.06.2014 r. (poniedziałek) do godz. 10.00

  Kopertę należy zaadresować w następujący sposób:
  ,,OFERTA NA ZAKUP SAMOCHODU’’
  9. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Uczestnikowi bez otwarcia.
  10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.06.2010r. (poniedziałek) o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Miasta Brańsk 17-120 Brańsk ul. Rynek 8, sala konferencyjna, pok. Nr 6.
  11. Umowa sprzedaży samochodu zawarta zostanie z uczestnikiem, który zaoferuje najwyższą cenę.
  12. Urząd Miasta w Brańsku zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyny.

  Brańsk, dn. 02.06.2014 r.


  Data wprowadzenia: 2014-06-02 1015
  Data upublicznienia: 2014-06-02
  Art. czytany: 1366 razy

  » ogłoszenie o zamówieniu - rozmiar: 758499 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Jolanta Kryńska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  » Przełącz na wiadomości normalne
  Ostat. 10 wiadomości z archiwum:

  » PROTOKOŁY GŁOSOWANIA Z 3 OBWODÓW M.BRAŃSK
  » SKŁAD OSOBOWY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
  » OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku
  » OBWIESCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku
  » składy osobowe obwodowych komisji wyborczych
  » INFORMACJA O PUBLICZNYM LOSOWANIU
  » Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r.
  » OBWIESZCZENIE Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 sierpnia 2015 r.
  » OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Brańskz dnia 24 września 2015 r.
  Urząd Miasta Brańsk