A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Mapa serwisu
Menu:
Informacje podstawowe
Instrukcja korzystania ze strony BIP
Władze
Statut Miasta Brańsk
Struktura organizacyjna urzędu
Jednostki organizacyjne
Sprawozdania jednostek organizacyjnych
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Plan zagospodarowania przestrzennego
Ogłoszenia różne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Zamówienia do 30 000 Euro
Oświadczenia majątkowe
Jednostki Pomocnicze
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Rejestry, ewidencje i archiwa
Dług, cięzar i pomoc publiczna
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze
Kontrole własne
Ochrona środowiska
organizacje pozarządowe
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
Gospodarka odpadami komunalnymi
ZBIÓR aktów prawa miejscowego
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Brańsk
Petycje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
wybory samorządowe 2010
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Brańsk
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2011
Wybory do PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Wybory Prezydenta RP
Ogólnokrajowe referendum
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 113/16 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących mienie Miasta Brańsk położonych na terenie administracyjnym miasta Brańsk
» Zarządzenie Nr 112/16 w sprawie autupoprawki do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok
» Zarządzenie Nr 111/16 w sprawie autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brańsk na lata 2017 - 2020 oraz prognozy kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 - 2021
» Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
» Zarządzenie Nr 110/16 w sprawie przygotowania projektów uchwał na XVIII sesję Rady Miasta Brańsk
Wiadomości:

Instrukcja korzystania ze strony BIP

Informacje podstawowe
   Historia

Władze
   Rada Miasta
     Skład Rady Miasta
     Komisje Rady Miasta
     Uchwały Rady Miasta
     2002 rok
     2003 rok
     2004 rok
     2005 rok
     2006 rok
     kadencja 2006-2010
     kadencja 2010 - 2014
     kadencja 2014 - 2018
     Protokoły z sesji
     kadencja 2006 - 2010
     kadencja 2010 - 2014
   Burmistrz Miasta
     Przyjęcia interesantów
     Zarządzenia Burmistrza
     2002 rok
     2003 rok
     2004 rok
     2005 rok
     2006 rok
     kadencja 2006-2010
     kadencja 2010 - 2014
     kadencja 2014 - 2018
   Urząd Miasta
     Komórki organizacyjne i ich zadania
     Urzędowa tablica ogłoszeń

Statut Miasta Brańsk

Struktura organizacyjna urzędu
   Burmistrz Miasta
   Sekretarz Miasta
   Skarbnik Miasta
   Referat Finansowo - Budżetowy
   Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
   Samodzielne stanowiska
   Referat Budownictwa, Mienia Komunalnego, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa
   Referat Wodociągów i Kanalizacji

Jednostki organizacyjne
   Miejski Osrodek Kultury
     ZAPOWIEDZI
     WITAMY
     Nasze kontakty
     STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W BRAŃSKU
     RELACJE Z WYDARZEŃ
     BAL PRZEBIERAŃCÓW
     CHOINKA DLA DZIECI
     BRAŃSKIE DNI KULTURY
     XXI LECIE LZPIT SKOWRONKI
     ROZGRYWKI „MILIONERZY”
     ROZGRYWKI TENISOWE - FERIE 2008
     SPOTKANIE MUZYKÓW ESTRADY WESELNEJ
     ROZGRYWKI WARCABOWE
     WALENTYNKI
     TURNIEJ SZACHOWY
     WYSTAWA FOTOGRAFICZNA „NASZE PODLASZE”
     PRZEDSTAWIENIA
     POWITANIE WIOSNY
     OBCHODY ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA
     Święto Odzyskania Niepodległości -11 listopada
     "WIECZÓR KOLĘD"
     Przeglad Kolęd i Pastorałek "NARODZIŁA SIĘ NAM DOBROĆ"
     Dyskoteki
     KONCERTY
     PARAFIADY
     DZIEŃ DZIECKA
     ROZGRYWKI PRO EVOLUTION SOCCER
     MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FOLKLORU
     RAZEM DLA POLSKI WSCHODNIEJ
     KLUB MŁODSZEGO SENIORA
     TURNIEJE TENISOWE
     KONKURSY
     WYSTAWY
     MAŁA GALERIA
     KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH
     2001
     2002
     2003
     2004
     2005
     2006
     2007
     2008
     2009
     2010
     2011
     historia
     kronika 1981
     kronika 1982
     kronika 1983
     kronika 1984
     kronika 1985
     kronika 1986
     kronika 1987
     kronika 1988
     kronika 1989
     kronika 1990
     kronika 1991
     kronika 1992
     kronika 1993
     kronika 1994
     kronika 1995
     kronika 1996
     kronika 1997
     kronika 1998
     kronika 1999
     kronika 2000
     kronika 2001
     kronika 2002
     kronika 2003
     kronika 2004
     kronika 2005
     kronika 2006
     REGULAMINY
     ZAJĘCIA PLASTYCZNE
     SPRAWOZDANIA
   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
     PROJEKT SYSTEMOWY "CHCEMY ZAISTNIEĆ"
     POMOC SPOŁECZNA
     ŚWIADCZENIA RODZINNE
     FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
   Biblioteka
   Zakład Wodociągów i Kanalizacji
   Zespół Szkół strona internetowa: www.zsb.kgb.pl
   Przedszkole

Budżet i finanse
   Procedura budżetowa
   Budżet
     zmiany w budżecie
   Wykonywanie budżetu
   Podatki i opłaty lokalne
     2003 rok
     2004 rok
     2005 rok
     2006 rok
     2007 rok
     2008 rok
     2009 rok
     2010
     2011 rok
     2012 rok
     2013 rok
     2014 rok
     2015 rok
     2016 rok
   Dotacje z budżetu
   Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu i deficycie

Sprawozdania jednostek organizacyjnych
   Urząd Miasta
   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
   Miejski Ośrodek Kultury
   Miejska Biblioteka Publiczna
   Przedszkole
   Zespół Szkół

Oferty inwestycyjne

Przetargi
   Przetarg nieograniczony

Ogłoszenia różne

Plan zagospodarowania przestrzennego

Realizaca zadań i plany na przyszłość

Zamówienia do 30 000 Euro

Oświadczenia majątkowe
   oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
     za 2008 rok
     za 2009 rok
     za 2010 rok
     za 2011 rok
     za 2012 rok
     za 2013 rok
     za 2014 rok
     za 2015 rok
   oświadczenie majątkowe burmistrza
     na 2 miesiące przed upływem kadencji
     za 2011 rok
     za 2012 rok
     za 2013 rok
     złożone na 2 m-ce przed upływem kadencji
     za 2014 rok
     za 2015 rok
   oświadczenie majątkowe skarbnika
     za 2008 rok
     za 2009 rok
     za 2010 rok
     za 2011 rok
     za 2012 rok
     za 2013 rok
     za 2014 rok
     za 2015 rok
   oświadczenie majątkowe sekretarza miasta
     oświadczenie majątkowe złożone w ciągu 30 dni od zatrudnienia
     za 2011 rok
     za 2012 rok
     za 2013 rok
     za 2014 rok
     za 2015 rok
   oświadczenia majątkowe radnych kadencja 2010 - 2014
     złożone w terminie 30 dni od ślubowania
     złożone za 2010 rok, w terminie do 30 kwietnia 2011 r.
     złożone za 2011 rok, w terminie do 30 kwietnia 2012 r.
     złożone za 2012 rok w terminie do 30 kwietnia 2013 r.
     złożone za 2013 rok, w terminie do 30 kwietnia 2014 r.
     złożone na 2 m-ce przed upływem kadencji
   oświadczenia majątkowe radnych kadencja 2014 - 2018
     złożone w terminie 30 dni od ślubowania
     za 2014 rok
     za 2015 rok

Jednostki Pomocnicze

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Rejestry, ewidencje i archiwa

Dług, cięzar i pomoc publiczna
   2004 rok
   2005 rok
   2006 rok
   2007 rok
   2008 rok
   2009 rok
   2010 rok
   2011 rok

Kontrole zewnętrzne
   protokół kontroli
   zalecenia pokontrolne
   Odpowiedż na zalecenia pokontrolne

Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze

Kontrole własne
   kontrole prowadzone przez Radę Miasta
   kontrole prowadzone przez Burmistrza Miasta

Ochrona środowiska
   decyzje, obwieszczenia
   Program Ochrony Środowiska
   Udostępnienie informacji o środowisku

organizacje pozarządowe

wybory samorządowe 2010 (arch.)
   druki formularzy (arch.)

Wybory uzupełniające do Rady Miasta Brańsk (arch.)

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2011 (arch.)

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY

Wybory do PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014 (arch.)

WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 (arch.)
   KOMUNIKATY KOMISARZA WYBORCZEGO W Białymstoku (arch.)

Wybory Prezydenta RP (arch.)

Ogólnokrajowe referendum (arch.)

Gospodarka odpadami komunalnymi
   Rejestr działalności regulowanej w zakresie oodbierania odpadów komunalnych

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP (arch.)

ZBIÓR aktów prawa miejscowego

Wybory uzupełniające do Rady Miasta Brańsk

Petycje

Prawo miejscowe:

Uchwały Rady Miasta Brańsk
   2003 rok
   2004 rok
   2005 rok
   2006 rok
   2007 rok
   2008 rok
   2009 rok
   2010 rok
   2011 rok
   2012 rok
   2013 rok
   2014 rok
   2015 rok

Jak załatwić sprawe:

Spis spraw
   planowanie przestrzenne i ochrona środowiska
   Działalność gospodarcza
   Podziały, numery nieruchomości
   Sprawy mieszkaniowe
   Urząd Stanu Cywilnego
   podatki i opłaty lokalne
   ewidencja ludności
   opieka społeczna
   Sprawy alkoholowe
   Dowody osobiste
   archiwum zakładowe
   imprezy masowe
   zbiórki publiczne
   repatriacja

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Brańsk otwarty jest w godzinach
7.30-15.30
od poniedziałku do piątku
PODANIE/INFORMACJA

» Informacja dla osób niesłyszących
» Podanie o tłumacza do języka migowego
Urząd Miasta Brańsk