A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Informacje podstawowe
Instrukcja korzystania ze strony BIP
Władze
Statut Miasta Brańsk
Struktura organizacyjna urzędu
Jednostki organizacyjne
Sprawozdania jednostek organizacyjnych
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Plan zagospodarowania przestrzennego
Ogłoszenia różne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Zamówienia do 30 000 Euro
Oświadczenia majątkowe
Jednostki Pomocnicze
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Rejestry, ewidencje i archiwa
Dług, cięzar i pomoc publiczna
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze
Kontrole własne
Ochrona środowiska
organizacje pozarządowe
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
Gospodarka odpadami komunalnymi
ZBIÓR aktów prawa miejscowego
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Brańsk
Petycje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
wybory samorządowe 2010
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Brańsk
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2011
Wybory do PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Wybory Prezydenta RP
Ogólnokrajowe referendum
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 113/16 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących mienie Miasta Brańsk położonych na terenie administracyjnym miasta Brańsk
» Zarządzenie Nr 112/16 w sprawie autupoprawki do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok
» Zarządzenie Nr 111/16 w sprawie autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brańsk na lata 2017 - 2020 oraz prognozy kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 - 2021
» Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
» Zarządzenie Nr 110/16 w sprawie przygotowania projektów uchwał na XVIII sesję Rady Miasta Brańsk
 • Przetargi
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Termomodernizacja i wymiana dachu w budynku przy ul. Sienkiewicza 10

  zawiadomienie

  Brańsk, 07.05.2014 r.
  GKM.271.3.2014


  Wg rozdzielnika


  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


  Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984 i 1047) zawiadamiam, że w postępowaniu
  o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Termomodernizacja i wymiana dachu
  w budynku przy ul. Sienkiewicza 10” za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę złożoną przez:

  SATO Sp. z o.o.
  ul. Zielna 31W
  15-339 Białystok

  Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena 100%” otrzymała 100,00 punktów spełniając wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

  Kolejne złożone oferty to:
  • P.P.H.U. Marcin Bieliński
  z siedzibą ul. Szpitalna 12, 18-100 Łapy
  Liczba punktów – 93,32 pkt.
  • Zakład Usługowy Blacharsko-Murarski Andrzej Boguszewski
  z siedzibą Czarna Średnia 102, 17-315 Grodzisk
  Liczba punktów – 87,61 pkt.
  • MAXIMA Sp. z o.o.
  z siedzibą Aleja Wojska Polskiego 71, 18-300 Zambrów
  Liczba punktów – 79,02 pkt.

  Zamawiający zawiadamia, że z postępowania o udzielenie zamówienia:
  - nie wykluczono żadnego Wykonawcy,
  - nie odrzucono oferty żadnego Wykonawcy.

  Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę w terminie przewidzianym w art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp

  Treść niniejszego ogłoszenia przesyła się uczestnikom postępowania oraz zamieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie www.umbransk.bip.podlaskie.pl

  Zamawiający prosi o pisemne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma
  na nr faksu (85) 7375363.


  Data wprowadzenia: 2014-05-07 0825
  Data upublicznienia: 2014-05-07
  Art. czytany: 1628 razy

  » zawiadomienie SATO - rozmiar: 466401 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Jolanta Kryńska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  » Przełącz na wiadomości normalne
  Ostat. 10 wiadomości z archiwum:

  » PROTOKOŁY GŁOSOWANIA Z 3 OBWODÓW M.BRAŃSK
  » SKŁAD OSOBOWY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
  » OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku
  » OBWIESCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku
  » składy osobowe obwodowych komisji wyborczych
  » INFORMACJA O PUBLICZNYM LOSOWANIU
  » Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r.
  » OBWIESZCZENIE Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 sierpnia 2015 r.
  » OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Brańskz dnia 24 września 2015 r.
  Urząd Miasta Brańsk