JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Protokół z konsultacji społecznych w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

24.11.2017

Brańsk 2017-11-21

PROTOKÓŁ

z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Brańsk

w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania

Komitetu Rewitalizacji

I. Wstęp

W związku z uchwaleniem przez Radę Miasta Brańsk Programu Rewitalizacji dla Miasta Brańsk, zgodnie z ustawą z dnia 9 X 2015 r. o rewitalizacji, przystąpiono do prac związanych z określeniem zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Zgodnie z art. 6 i 7 w/w ustawy przeprowadzono konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Brańsk w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

II. Przedmiot i cel konsultacji

Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt uchwały Rady Miasta Brańsk w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Konsultacje miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących zasad powoływania oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego Regulaminu.

III. Termin i przebieg konsultacji

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Brańsk w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, prowadzone były w okresie od dnia 19.10.2017 r. do dnia 20.11.2017 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Brańsk o konsultacjach społecznych przedmiotowego projektu uchwały zamieszczono na 7 dni przed ich rozpoczęciem:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Brańsk,

- na stronie internetowej Miasta Brańsk,

- na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.

Konsultacje społeczne przedmiotowego projektu uchwały przeprowadzono w następujących formach:

1.Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej lub elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze  można było dostarczyć drogą elektroniczną na adres e-mail:

a)      drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

b)      drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Brańsk, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk,

c)      bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Miasta Brańsk, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk, w godzinach pracy Urzędu.

2.Spotkania konsultacyjnego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie zasad wyznaczania składu i zasad działania Komitetu Rewitalizacji które było wyznaczone na dzień 10 listopada 2017 r. o godz. 1430 w Urzędzie Miasta Brańsk sala konferencyjna.

3.Zbieranie uwag  ustnych.

IV. Podsumowanie

W prowadzonych konsultacjach społecznych w wyznaczonym terminie do Urzędu Miasta Brańsk nie wpłynęły żadne uwagi do projektu uchwały Rady Miasta Brańsk w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji