JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Szansa dla osób dorosłych na dokształcenie się i uzyskanie nowego wykształcenia w ramach bonu edukacyjnego

29.01.2018

Powiat Bielski współrealizuje projekt zintegrowany "Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1/3.2.2 RPO",  współfinansowany z EFS w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Program umożliwia dorosłym mieszkańcom powiatu podniesienie kwalifikacji oraz nabycie umiejętności w formach kształcenia dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Preferowane są osoby zamieszkałe na obszarach wiejskich, osoby w wieku 50+ oraz nieposiadające wykształcenia wyższego. Dofinansowanie odbywa się w ramach bonu edukacyjnego (do 9 i 15 tys. zł, z wkładem własnym od 12%). Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: 

http://www.powiatbielski.pl/pl/aktualnosci/nabor-na-szkolenia-zawodowe-i-kursy-dla-mieszkancow.html