JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH MIASTA BRAŃSK NA ROK 2018

19.02.2018

 

Miasto Brańsk

17-120 Brańsk, ul. Rynek 8

NIP 5432069834

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2018

Zgodnie z art. 13a PZP Miasto Brańsk podaje do publicznej wiadomości Plan Postępowań o udzielenie zamówień

LP.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia wg podziału na zamówienia

Przewidywany tryb lub innej procedury udzielania zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

Uwagi

1

Przebudowa ulicy Sportowej w Brańsku

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

1.309.359,29 zł brutto

I kwartał 2018

 

2

Zakup i dostawa węgla dla Urzędu Miasta Brańsk na sezon grzewczy 2018/2019 rok

Dostawy

Przetarg nieograniczony

280.000,00 zł brutto

IV kwartał 2018

 

3

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Miasta Brańsk

Usługi

Przetarg nieograniczony

407.000,00 zł brutto

IV kwartał 2018

 

Brańsk, dn. 19.01.2018 r.

Zatwierdzam

Burmistrz

mgr Czesław Sokołowski