JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Remont oczyszczalni ścieków oraz wykonanie otworu studziennego w mieście Brańsk

16.04.2018

Projekt pn. „Remont oczyszczalni ścieków oraz wykonanie otworu studziennego w mieście Brańsk”

Miasto Brańsk zrealizowało projekt pn. „Remont oczyszczalni ścieków oraz wykonanie otworu studziennego w mieście Brańsk” dofinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 Osi Priorytetowej VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami Działanie 6.2. Ochrona wody i gleby

Przedmiotem projektu była realizacja dwóch zadań inwestycyjnych:

  • budowa nowego ujęcia wody w aglomeracji Brańsk,
  • modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w aglomeracji Brańsk.

Całkowita wartość Projektu wynosi 3.296.202,00 zł

Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą 2.010.300,00 zł

Współfinansowranie UE 1.438.956,98 zł

Wkład własny 571.343,02 zł

Zakończenie realizacji projektu nastąpiło 28.02.2018 r.