JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

W Urzędzie Miasta Brańsk wyłożone są projekty uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych. Szczegóły w zakładce po zdjęciem "Czytaj więcej..."

02.08.2018

 

Burmistrz Miasta Brańsk zawiadamia, zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o lasach (Dz. U. z 2017 r., poz. 778 ze zmianami), że w dniach od 2.08.2018 r. do 30.09.2018 r. w Urzędzie Miasta Brańsk, w pokoju nr 3 będą wyłożone projekty uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych.

Uproszczone plany urządzenia lasu będą podstawą naliczania podatku leśnego.

Zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu, w miejscu jego wyłożenia, w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonych planów urządzenia lasu, tj. do 31.08.2018 r.

Wszelkie wnioski, uwagi i zastrzeżenia prosimy wpisywać do: „Karty zgłoszeń uwag” z podaniem imienia i nazwiska; adresu zamieszkania; telefonu kontaktowego w celu umożliwienia kontaktu i przyjęcia uwag lub proszę o zgłoszenia telefoniczne na nr telefonu: 721-424-255.