JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Podsumowanie kampanii informacyjno-edukacyjnej w zakresie zasad segregacji odpadów w Mieście Brańsk

25.09.2018

 

W dniu 12 września 2018 r. w Urzędzie Miasta Brańsk odbyło się spotkania edukacyjno-informacyjne dotyczące funkcjonującego na terenie Brańska systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym istoty segregacji poszczególnych frakcji odpadów. Było to trzecie z cyklu 4 szkoleń mających na celu edukację mieszkańców miasta w zakresie zasad postępowania z odpadami, promocję selektywnej zbiórki odpadów oraz przedstawienia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi funkcjonującego na terenie Brańska.

Spotkanie poprowadziła Pani Monika Tworkowska reprezentująca MPO Sp. z o.o., ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok, firmę z którą Miasto Brańsk ma podpisaną umowę przetargową na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na lata 2017 – 2018.

Na potrzeby spotkania zostały wyemitowane materiały edukacyjne w postaci ulotki w ilości 200 szt., które przekazano mieszkańcom biorącym udział w spotkaniu. Ulotki są również dostępne w siedzibie Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej Urzędu http://bip.um.bransk.wrotapodlasia.pl.

Mieszkańcom, którzy uczestniczyli w spotkaniu serdecznie dziękujemy za przybycie.

Burmistrz Miasta Brańsk

mgr Czesław Sokołowski