JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy miasta Brańsk na lata 2019-2020 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami,

08.11.2018

 

Burmistrz Miasta Brańsk przedstawia do konsultacji projekt „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie”

Konsultacje prowadzone są w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1817, z późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą nr III/50/10 Rady Miasta Brańsk z 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi lub radami działalności pożytku publicznego oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Adresatem konsultacji społecznych są organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie miasta Brańsk.

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w sprawie poddanej konsultacjom społecznym.

Projekt „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie” zostanie opublikowany na stronie internetowej Urzędu Miasta Brańsk oraz Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce ogłoszenia.

Stanowisko, pytania i sugestie dotyczące przedmiotowego projektu Programu można przesyłać w terminie do dnia 20 listopada 2018 roku:

  • pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • pocztą elektroniczną na adres Urzędu Miasta: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Termin rozpoczęcia konsultacji: 8 listopada 2018 roku.

Termin zakończenia konsultacji: 21 listopada 2018 roku.

Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przedstawiony w w/w uchwale. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów miasta Brańsk.

Burmistrz Miasta Brańsk

Czesław Sokołowski