JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Informacja o osiągniętych wymaganych poziomach recyklingu

26.02.2016

 

Informacja o osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Na podstawie art. 3. ust. 2. pkt. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) Gmina Miasto Brańsk informuje o osiągniętych przez gminę wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

I. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

Rok 2012 2013 2014
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych do składowania 63,20 2,8 4,37

Poziomy dopuszczalne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 645).

ROK 2012 16 lipca 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 16 lipca 2020
Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku                  do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. 75 50 50 50 45 40 40 40 35

II. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:

 

Rok 2012 2013 2014
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 2,23 1,7 19,5

 Poziomy dopuszczalne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 645)

  Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło 1) 10 12 14 16 18 20 30 40 50

III. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:

Rok 2012 2013 2014
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - - 100

Poziomy dopuszczalne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 645)

    Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%]
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe 30 36 38 40 42 45 50 60 70
Na podstawie art. 3. ust. 2. pkt 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) Gmina Miasto Brańsk informuje o osiągniętych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art.6f ust. 1, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku 2014:
Lp. Podmiot Osiągnięty poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych                   do składowania [%] Osiągnięty poziom recyklingu,  przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%] Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%]
KWARTAŁ
I II III IV I II III IV I II III IV
1.

MPO Sp. zo.o.

ul. 42 Pułku Piechoty 48

15-950 Białystok

0,002 0,001 0,25 0,14 3,56 6,46 30,64 8,27 100 100 100 100
2.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne

„ASTWA” Spółka z o.o.

ul. Kombatantów 4

15-102 Białystok

0,04 0,027 3,71 2,81 14,51 14,71 14,03 14,02 100 100 100 100
3.

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.

ul. Studziwodzka 37

17-100 Bielsk Podlaski

- - - - - - - - - - - -
4.

IWO Janusz Adamczuk

ul. Jagiellońska 42

17-120 Brańsk

- - - - - - - - - - - -
5.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Łowcza 4

17-200 Hajnówka

- - - - - - - - - - - -
6.

CZYŚCIOCH Sp. z o.o.

ul. Kleeberga 20

15-691 Białystok

- - - - - - - - - - - -
7.

EKOPARTNER Jacek Suchecki i Wspólnicy Spółka Jawna

ul. Kleeberga 20

15-691 Białystok 2/2013

- - - - - - - - - - - -
8.

Wojteczek Leszek

P.P.H.U. „WTÓRPOL”

ul. Żurawia 1

26-110 Skarżysko-Kamienna

- - - - - - - - - - - -

9.

Mobilna Obsługa przedsiębiorstw

Jarosław Tarachoń

 Spółka komandytowa

ul. Fabryczna 1lok 419

15-482 Białystok

- - - - - - - - - - - -
10.

Przedsiębiorstwo

Wielobranżowe

„TRANSBUD”

Walenty Pacewicz

ul. Saturna 54

15-680 Białystok

- - - - - - - - - - - -
11.

MPK Spółka z o.o.

ul. Kołobrzeska 5

07-401 Ostrołęka

- - - - - - - - - - - -
12.

Bogusław Jakubowski

Czerwony Folwark 11

16-402 Suwałki

- - - - - - - - - - - -
13.

Usługi Komunalne „BŁYSK”

Marianna Marczyk

ul. Wilsona 2/2

18-300 Zambrów

- - - - - - - - - - - -