JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Film informacyjny o Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020

02.02.2017

Poniżej zamieszczamy link do filmu o Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020, w związku ze zmianą kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej w ramach wymienionego programu. Od 1 stycznia 2017 r. kryterium to wynosi 200%, tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028 zł dla osoby w rodzinie.

Link do filmu:

http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/informacja-i-komunikacja/