JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Protokół z konsultacji społecznych w sprawie programu opieki nad zwierzętami

22.02.2017

Brańsk 2017-02-22

GKM.600.1.2017

Protokół

z przeprowadzonych konsultacji społecznych

projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Brańsk w 2017 roku

 

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w okresie od 31.01.2017 do 21.02.2017 roku w celu poznania opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Brańsk w 2017 roku.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Brańsk w 2017 roku zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Brańsk oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Opinie do projektu Programu należało zgłaszać w formie pisemnej do Urzędu Miasta Brańsk za pomocą formularza zgłaszania opinii.

W wyznaczonym terminie do Urzędu Miasta Brańsk nie wpłynęły żadne opinie do projektu Programu.

Na tym protokół zakończono i przyjęto.

Burmistrz Miasta Brańsk

      Czesław Sokołowski