JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały dotyczącej zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

12.10.2017

OBWIESZCZENIE

w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Brańsk

w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania

Komitetu Rewitalizacji

 

Na podstawie art. 6 i 7 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Brańsk zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Brańsk w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Przedmiotem konsultacji jest projekt w/w uchwały.

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących zasad powoływania oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego Regulaminu.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 19.10.2017 r do dnia 20.11.2017 r. w następujących formach:

1.      Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej lub elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze będzie można dostarczyć drogą elektroniczną na adres e-mail:

a)      drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

b)      drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Brańsk, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk

c)      bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Miasta Brańsk, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk, w godzinach pracy Urzędu.

2.      Spotkanie konsultacyjne z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiające omówienie zasad wyznaczania składu i zasad działania Komitetu Rewitalizacji odbędzie się w dniu 10 listopada 2017 r. o godz. 1430 w Urzędzie Miasta Brańsk sala konferencyjna.

3.      Zbieranie uwag  ustnych do protokołu. Osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Pani Magdalena Sycewicz, Urząd Miasta Brańsk, ul. Rynek 8,  pokój Nr 3, tel. 85 7375005 w. 30 w godzinach pracy Urzędu.

Po przyjęciu przez Radę Miasta Brańsk uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, uruchomiony zostanie nabór na kandydatów do wskazanego Komitetu, a następnie zostanie on powołany w drodze Zarządzenia Burmistrza Miasta Brańsk. 

Materiały informacyjne i formularz uwag dostępne będą od 19.10.2017 r.:

1) na stronie internetowej Urzędu Miasta Brańsk pod adresem: http://www.bransk.podlaskie.pl/

2) w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Brańsk pod adresem: http://bip.um.bransk.wrotapodlasia.pl/

3) w Urzędzie Miasta Brańsk w Referacie Budownictwa, Mienia Komunalnego, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, 17-120 Brańsk ul. Rynek 8, pokój Nr 3, w  godzinach pracy Urzędu.

Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje:

Ø  złożone przed dniem 19 października 2017 r. i po dniu 20 listopada 2017 r.,

Ø  niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem,

Ø  przesłane w innej formie niż na formularzu zgłaszania uwag.

Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 9 Ustawy o rewitalizacji niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowana zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu, a w przypadku form o której mowa w pkt 1 – również wszystkie uwagi wraz z odniesieniem się do nich. Informacja ta zostanie opublikowana stronie internetowej Urzędu Miasta Brańsk oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.