JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Informacje przydatne potencjalnym inwestorom

30.10.2017

Wolne tereny inwestycyjne w Brańsku:

- działka o powierzchni 0,7069 ha (obręb Brańsk 0051, nr geodezyjny 371/10), w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona symbolem 4P (teren zabudowy produkcyjnej). Działka położona w atrakcyjnym miejscu, w sąsiedztwie drogi krajowej 66, dojazd od ulicy Mickiewicza (droga powiatowa). Działka uzbrojona jest w energię elektryczną, z możliwością podłączenia do wodociągu),   

- działka o powierzchni 0,0654 ha (obręb Brańsk 0051, nr geodezyjny 1281), w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona symbolem 32UM (zabudowa usługowo-mieszkalna). Położona jest na styku ulic Binduga i Poniatowskiego, z dojazdem z ul. Poniatowskiego i Kilińskiego do drogi krajowej nr 66. Posiada uzbrojenie terenu w media (energia elektryczna, woda, kanalizacja).

Ponadto miasto Brańsk posiada wolny lokal o powierzchni 160 m2 (z instalacją elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną), z możliwością prowadzenia w nim działalności usługowej, na parterze Klubu Rolnika przy ul. Binduga 95. Budynek położony jest na działce o powierzchni 0,1537 ha.

Dodatkowych informacji udziela pracownik Urzędu Miasta Magdalena Sycewicz, tel. 85 7375005 wew. 30. 

Informcja dodatkowa: bezrobotni z miasta Brańsk, zarejestrowani w PUP w Bielsku Podlaskim, wg stanu na koniec sierpnia 2017 roku: liczba bezrobotnych 88, w tym kobiety 45. Będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy 80.  Do 25. roku życia 13, od 25 do 30. roku życia 14,  powyżej 50 roku życia 28. Długotrwale bezrobotni 51. (Źródło: http://bielskpodlaski.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy ).