JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Aktualności

OGŁOSZENIE o odbiorze odpadów wielkogabarytowych

27.10.2020

OGŁOSZENIE

 

Urząd Miasta Brańsk informuje, że w dniach 4 - 5 listopada 2020 r. w m. Brańsk będzie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych tj. mebli, mebli ogrodowych, dywanów, wykładzin, zużytego sprzętu gospodarstwa domowego (lodówki, pralki, kuchenki, piecyki), sprzętu elektronicznego (telewizory, radia, komputery, odkurzacze). W przypadku domów jednorodzinnych odpady należy wystawić przed posesję a na terenie wspólnot mieszkaniowych i osiedla mieszkaniowego złożyć przy pojemnikach na odpady lub w miejscach wyznaczonych przez Zarządców nieruchomości.

Prosimy o wystawianie odpadów w taki sposób, aby nie utrudniały ruchu drogowego i pieszego.

Odbiór odpadów będzie nieodpłatny.

Uwaga!

Nie będą odbierane odpady remontowe (drzwi, umywalki, sedesy, wanny).

W załączeniu harmonogram odbioru.

Brańsk, dnia 27.10.2020 r.

Czytaj więcej...

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa! i Komunikat Izby Kominiarzy

20.10.2020

logo 14 na 14 300 pkt

Zasady bezpieczeństwa podczas sezonu ogrzewczego

Przypominamy właścicielom i zarządcom budynków o zasadach bezpieczeństwa podczas użytkowania urządzeń grzewczych oraz obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.

Okres jesienno – zimowy to pora roku, w której niepokojąco wzrasta ilość pożarów budynków mieszkalnych. Jest to spowodowane intensywną eksploatacją wadliwych urządzeń grzewczych oraz dogrzewaniem się mieszkańców na różne sposoby. Brak kontroli drożności przewodów kominowych i wentylacyjnych może spowodować, że bezbarwny i bezwonny tlenek węgla (czad), powstający na skutek niepełnego spalania węgla czy drewna przy niedostatecznym dopływie tlenu, staje się przyczyną śmierci. Jedną z przyczyn powstania pożarów w budynkach są również nieszczelności przewodów kominowych oraz pożary nagromadzonej sadzy w kominie.

W tym sezonie grzewczym Komendant Główny PSP także zainicjował kampanię społeczną „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” – polecamy zapoznanie się z istotnymi informacjami.

Poniżej przedstawiamy też inne porady dotyczące zapobiegania zagrożeniom wynikającym z zimowego dogrzewania budynków.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa pożarowego podczas dogrzewania pomieszczeń

Sposoby postępowania w przypadku pożaru sadzy w kominie

Zasady postępowania przy pożarach budynków mieszkalnych

Czad cichy zabójca

 

 

Nieodpłatna Pomoc Prawna

15.09.2020

free png law free legal clinic 744

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 ze zm.) Powiat Bielski realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. W związku z art. 9 ww. ustawy Starosta Bielski ustalił dwa punkty pomocy prawnej, w których jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie dla osób uprawnionych tj. każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

I. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, w którym nieodpłatnych porad prawnych udzielać będą adwokaci i radcowie prawni wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką w Białymstoku oraz Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku, na podstawie umów zawartych z Powiatem Bielskim – w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim, 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 46, pokój nr 010, tel. 85 833 26 56:
– w poniedziałki w godzinach od 11.30 do 15.30 – porad prawnych udziela adwokat,
– we wtorki w godzinach od 7.30 do 11.30 – porad prawnych udziela radca prawny,
– w środy w godzinach od 11.30 do 15.30 – porad prawnych udziela adwokat,
– w czwartki w godzinach 7.30 do 11.30 – porad prawnych udziela radca prawny,
– w piątki w godzinach od 11.30 do 15.30 – porad prawnych udziela adwokat.

Czytaj więcej...

„Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 - 2022”

15.09.2020

W zbliżającym się roku szkolnym 2020/2021 ponad 45 tys. uczniów z niepełnosprawnością ze szkół ponadpodstawowych będzie mogło skorzystać z dofinansowania na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Przewiduje to „Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022”. Rozporządzenie w tej sprawie opublikowano w Dzienniku Ustaw.

Grafika po lewej stronie książki położone na stole, po prawej stronie napis rządowe wsparcie dla niepełnosprawnych uczniów na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych

 

Czytaj więcej...