JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Aktualności

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” – 1 marca 2016

26.02.2016

„Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny” (Lech Kaczyński). 1 marca Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” ustanowiony został w 2011 roku. Jest to symboliczny początek działań na rzecz ogólnopaństwowego przywrócenia należnego Im miejsca w panteonie narodowej pamięci.

Czytaj więcej...

Dyżur specjalisty ds funduszy europejskich 15 marca

26.02.2016

We wtorek 15 marca, w godzinach od 10.00 do 13.00, w Urzędzie Miasta Brańsk ul. Rynek 8, dyżurował będzie specjalista do spraw funduszy europejskich. Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia do Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich numer telefonu 85 6654516.

Czytaj więcej...

Program Rodzina 500+

25.02.2016

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko. To nawet 6000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o przerwach w dostawach energii elektrycznej 4 marca

24.02.2016

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok informuje, iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej na terenie działania Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski w dniu 4 marca 2016 roku ...

Czytaj więcej...

Protokół z konsultacji społecznych w sprawie programu opieki nad zwierzętami

22.02.2016

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w okresie od 29.01.2016 do 19.02.2016 r. w celu poznania opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Brańsk w 2016 roku.

Czytaj więcej...

Policyjne konsultacje społeczne

11.02.2016

9 lutego w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie kierownictwa Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim z mieszkańcami miasta i gminy Brańsk w ramach tworzenia Mapy zagrożeń. W konsultacjach uczestniczyli m.in. Komendant Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim mł. insp. Anna Bajeńska, Burmistrz Miasta Czesław Sokołowski, Wójt Gminy Andrzej Jankowski, Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej i Kierownik Posterunku Policji w Brańsku oraz około 60 mieszkańców.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o przerwach w dostawach energii elektrycznej 16 lutego

10.02.2016

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok informuje iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej na terenie działania Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski w dniu 16 lutego 2016 roku ...

Czytaj więcej...

Rolnicze i społeczne badania ankietowe GUS

05.02.2016

Badania przeprowadzane są przez ankieterów – metodą wywiadu bezpośredniego lub teleankieterów – metodą wywiadu telefonicznego. Ponadto, wychodząc naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez respondentów, w przypadku badań z zakresu rolnictwa, Główny Urząd Statystyczny wprowadził możliwość samodzielnego wypełniania ankiet przez Internet. Na stronie internetowej http://www.stat.gov.pl zamieszczona została aplikacja do wprowadzania danych oraz szczegółowa procedura postępowania.

Czytaj więcej...

Konsultacje społeczne - informacja uzupełniająca

02.02.2016

W uzupełnieniu Ogłoszenia Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Brańsk w 2016 roku ...

Czytaj więcej...