Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa.

08.09.2019

CZĘŚĆ I: lista wg art. 8a ust 1 pkt 1:

 

NAZWA JEDNOSTKI

ZAKRES

PORADNICTWA

ADRES

TELEFON odpłatność połączeń

DOSTĘPNOŚĆ

dni i godziny 

WWW

e-mail

KRYTERIA DOSTĘPU

RODZINNE

1.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim

Poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, prawne, rodzinne, poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz innych sytuacjach kryzysowych 

ul. 3 Maja 17 

17-100 Bielsk Podlaski

(lokal z dogodnym dostępem dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich)

85 833 26 76

(koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora)

pon. - pt. 

7.30- 15.30

www.pcprbielskpodlaski.pl


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mieszkańcy Powiatu Bielskiego

2.

Poradnia Rodzinna (konsultacyjna) przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim 

Poradnictwo prawne

ul. Kazimierzowska 18/3 

17-100 Bielsk Podlaski

85 730 20 06

(koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora)

pon., śr. 

9.00- 14.00

www.mopsbielskpodlaski.pl


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Mieszkańcy Miasta Bielsk Podlaski korzystający z pomocy społecznej

PSYCHOLOGICZNE

3.

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim

Wsparcie psychologiczne w rozpoznawaniu możliwości a także specjalnych potrzeb rozwojowo-edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.

W ramach realizacji rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, wspieranie rodzin z dziećmi od chwili wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole.

ul. Widowska 1

17-100 Bielsk Podlaski

(lokal z dogodnym dostępem dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich) 

85 833 26 74

(połączenie nieodpłatne)

pon. - pt. 

7.30 – 15.30

ppp-bielsk.pl


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pomoc jest dobrowolna i nieodpłatna.

Z pomocy mogą korzystać rodzice / opiekunowie prawni, dzieci i młodzież zamieszkujący rejon działania tj. Powiat Bielski, realizujący proces edukacyjny  w szkołach/przedszkolach działających na terenie Powiatu Bielskiego.

4.

Poradnia Zdrowia Psychicznego w Bielsku Podlaskim

Kryzysy psychiczne, 

stany depresyjne, myśli samobójcze

Centrum Zdrowia Psychicznego ul. Rejonowej 3A        17-100 Bielsk Podlaski

575 070 035 

85 307 00 35

(koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora)

pon. - wt. 8.00-17.00

śr. - pt. 11.00 – 14.30

http://spzoz.hajnowka.pl/centrum-zdrowia-psychicznego/


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dla osób  będących w kryzysie

psychicznym

5. 

Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

(zlecenie NFZ)

Kryzysy psychiczne, 

stany depresyjne, myśli samobójcze

Fundacja ITAKA

skr. pocztowa 127
00-958 Warszawa 66

800 70 2222

bezpłatna infolinia

24  godz. przez 

7 dni w tygodniu

www.liniawsparcia.pl 


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dla osób  będących w kryzysie

psychicznym

PEDAGOGICZNE

6.

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim

Pomoc pedagogiczna w rozpoznawaniu możliwości  a także specjalnych potrzeb rozwojowo-edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.

W ramach realizacji rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, wspieranie rodzin z dziećmi od chwili wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole.

ul. Widowska 1

17-100 Bielsk Podlaski 

(lokal z dogodnym dostępem dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich)

85 833 26 74

(połączenie nieodpłatne)

pon. - pt. 

7.30 – 15.30

ppp-bielsk.pl


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pomoc jest dobrowolna i nieodpłatna.

Z pomocy mogą korzystać rodzice / opiekunowie prawni, dzieci i młodzież zamieszkujący rejon działania tj. Powiat Bielski, realizujący proces edukacyjny  w szkołach/przedszkolach działających na terenie Powiatu Bielskiego.

POMOC SPOŁECZNA

7.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Bielsku Podlaskim

Poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, prawne, rodzinne, poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz innych sytuacjach kryzysowych 

ul. 3 Maja 17 

17-100 Bielsk Podlaski

(lokal z dogodnym dostępem dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich)

85 833 26 76

(koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora)

pn. - pt. 

7.30 - 15.30

www.pcprbielskpodlaski.pl


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mieszkańcy Powiatu Bielskiego

8.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Bielsku Podlaskim

Poradnictwo socjalne

ul. Kazimierzowska 18/3 

17-100 Bielsk Podlaski

85 730 89 90 

85 730 20 06

(koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora)

pn. - pt. 

7.30 - 15.30

www.mopsbielskpodlaski.pl


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mieszkańcy Miasta Bielsk Podlaski

9.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Bielsku Podlaskim

Poradnictwo socjalne

ul. Mickiewicza 46

17-100 Bielsk Podlaski 

85 730 45 16 

85 730 10 28

(koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora)

pn. 7.45-15.45

wt.-pt. 7.30-15.30

http://bip.ug.bielsk.wrotapodlasia.pl/cc2e5f0e755b265/60dc2c9a48964bd/


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mieszkańcy Gminy Bielsk Podlaski

10.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Brańsku

Poradnictwo socjalne

ul. Rynek 27/1

17-120 Brańsk 

85 655 10 07

(koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora)

pn. - pt. 

7.30 - 15.30

http://bip.mops.um.bransk.wrotapodlasia.pl/


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mieszkańcy Miasta Brańsk

11.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Brańsku

Poradnictwo socjalne

ul. Kościuszki 19      17-120 Brańsk 

85 737 53 88

(koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora)

pn. - pt. 

7.30 - 15.30

http://bip.gops.ug.bransk.wrotapodlasia.pl/


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mieszkańcy Gminy Brańsk

12.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Boćkach

Poradnictwo socjalne

Plac Armii Krajowej 3

17-111 Boćki 

85 731 96 18 

85 731 96 17

(koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora)

pn. - pt. 

7.30 - 15.30

http://www.gminabocki.pl/p,3,gminny-osrodek-pomocy-spolecznej


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mieszkańcy Gminy Boćki

13.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Orli

Poradnictwo socjalne

ul. Mickiewicza 5

17-106 Orla 

85 730 57 95

(koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora)

pn. - pt. 

7.30 - 15.30

http://bip.ug.orla.wrotapodlasia.pl/jednostkiorganizacyjne/gminnyosrodekpomocyspolecznejworli/gminny-osrodek-pomocy-spolecznej-w-orli.html


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mieszkańcy Gminy Orla

14.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Rudce

Poradnictwo socjalne

ul. Brańska 13

17-123 Rudka 

85 730 58 55

(koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora)

pn. - pt. 

7.30 - 15.30

www.rudka.naszops.pl


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mieszkańcy Gminy Rudka

15.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Wyszkach

Poradnictwo socjalne

ul. Piórkowska 2

17-132 Wyszki 

85 730 58 81 

85 730 58 82

(koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora)

pn. - pt. 

7.30 - 15.30

http://www.wyszki.pl/pomoc-spoleczna/gosp.html


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mieszkańcy Gminy Wyszki

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ

16.

Punkt Informacyjny ds. przeciwdziałania uzależnieniom przy Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski

Udzielanie informacji 

o dostępnych miejscach 

i formach pomocy

ul. Kopernika 1 

17-100 Bielsk Podlaski

(lokal z dogodnym dostępem dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich)

85 730 43 50

85 731 81 40

(koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora)

pon. 8.00 - 16.00 

wt. - czw. 7.30 - 15.30

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mieszkańcy Miasta Bielsk Podlaski

17.

Poradnia Terapii Uzależnień od Alkoholu w Bielsku Podlaskim

Poradnictwo psychologiczne 

i medyczne

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

ul. Jagiellońska 32 

17-100 Bielsk Podlaski

85 833 26 96

(koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora)

pon., śr. - pt. 8.00-15.35 

wt. 8.00-18.35

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mieszkańcy Powiatu Bielskiego

18.

Dzienny Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu w Bielsku Podlaskim

Leczenie zespołu uzależnienia od alkoholu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

ul. Jagiellońska 32 

17-100 Bielsk Podlaski

85 833 26 96

(koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora)

pon. - pt. 8.00- 15.35

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mieszkańcy Powiatu Bielskiego

19.

Stowarzyszenie Abstynentów „Promień" w Bielsku Podlaskim

Grupa samopomocowa, poradnictwo psychologiczne, terapeutyczne

ul. Sienkiewicza 11A 

17-100 Bielsk Podlaski

798 577 707

(koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora)

wt., czw., pt. 17.00-20.00 

nd. 16.00-18.00

-

Osoby uzależnione od alkoholu, współuzależnione,

ich rodziny oraz osoby zainteresowane

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ

20.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mieście Bielsk Podlaski

- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie,

- podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej   w Bielsku Podlaskim ul. Kazimierzowska 18/3                          17-100 Bielsk Podlaski 

85 730 20 06          (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora)

pn.-pt. 7.30-15.30

www.mopsbielskpodlaski.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mieszkańcy Miasta Bielsk Podlaski

21.

Zespół Interdyscyplinarny    w Gminie Bielsk Podlaski

- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie,

- podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   w Bielsku Podlaskim ul. Mickiewicza 46  17-100 Bielsk Podlaski

85 730 45 16                85 730 10 28 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora)

pn. 7.45-15.45

wt.-pt. 7.30-15.30

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mieszkańcy Gminy Bielsk Podlaski

22.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Boćki

- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie ,

- podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   w Boćkach Plac Armii Krajowej 3 17-111 Boćki85 731 96 18          (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora)pn.-pt. 7.30-15.30

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Mieszkańcy Gminy Boćki

23.

Zespół Interdyscyplinarny Gminy Brańsk

- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie ,

- podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   w Brańsku ul. Kościuszki 19      17-120 Brańsk

85 737 53 88          (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora)

pn.-pt. 7.30-15.30

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mieszkańcy Gminy Brańsk

24.

Zespół Interdyscyplinarny

- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie ,

- podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej   w Brańsku ul. Rynek 27/1               17-120 Brańsk

85 655 10 07          (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora)

pn.-pt. 7.30-15.30

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mieszkańcy Miasta Brańsk

25.

Gminny Zespół Interdyscyplinarny 

- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie ,

- podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   w Orli ul. Mickiewicza 5    17-106 Orla

85 730 57 95          (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora)

pn.-pt. 7.30-15.30

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Mieszkańcy Gminy Orla

26.

Zespół Interdyscyplinarny

- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie ,

- podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   w Rudce ul. Brańska 13         17-123 Rudka

85 730 58 55          (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora)

pn.-pt. 7.30-15.30

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.rudka.naszops.pl

Mieszkańcy Gminy Rudka

27.

Zespół Interdyscyplinarny

- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie ,

- podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   w Wyszkach ul. Piórkowska 2     17-132 Wyszki

85 730 58 82                85 730 58 99 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora)

pn.-pt. 7.30-15.30

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mieszkańcy Gminy Wyszki

28.

Punkt Poradniczo-Konsultacyjny  

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim 

- poradnictwo psychologiczno – pedagogiczne, socjalne,

realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy

ul. 3 Maja 17           17-100 Bielsk Podlaski

85 833 26 76          (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora)

pn.-pt. 7.30-15.30

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 


www.pcprbielskpodlaski.pl

Mieszkańcy Powiatu Bielskiego

29.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska linia” 

- wsparcie

- pomoc psychologiczna,

- informacja o najbliższym miejscu pomocy w problemach przemocy domowej

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Al. Jerozolimskie 155

02-326 Warszawa

800 120 002

(bezpłatna infolinia)

pn. – sob. 

godz. 8.00–22.00 

ndz. i święta 

godz. 8.00–16.00

www.niebieskalinia.info


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dla osób doświadczających  przemocy domowej

INTERWENCJA KRYZYSOWA

30.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Bielsku Podlaskim

Monitorowanie bezpieczeństwa

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Bielsku Podlaskim 

ul. Poniatowskiego 11

17-100 Bielsk Podlaski 

Całodobowy dyżur:
tel. 85 731 91 01 

24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu

NR/exeres/Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Świadek zagrożenia kryzysowego 

31.

Centralne Zarządzanie Kryzysowe

Monitorowanie bezpieczeństwa

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Rakowiecka 2A

00-993 Warszawa

Całodobowy dyżur:
22 361 69 00

785 700 177

e-mail

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniuhttp://rcb.gov.pl/zarzadzanie-kryzysowe/


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Świadek zagrożenia kryzysowego 

Osoba poszukująca informacji na temat 

zarządzania kryzysowego

DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

32.

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim

Udzielanie informacji 

o usługach urzędów pracy

Powiatowy Urząd Pracy

ul. 3 Maja 17

17-100 Bielsk Podlaski

85 833 27 00

(koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora)

pn.-pt. 7.30-15.30

http://bielskpodlaski.praca.gov.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mogą korzystać:

- zarejestrowani 

 -poszukujący pracy

- pracodawcy

33.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Udzielanie informacji 

o usługach urzędów pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

ul. Pogodna 22 

15-354 Białystok 

85 749 72 00 

(koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora)

pn. 7.30-16.00

wt.-pt. 7.30-15.30 

http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Mogą korzystać:

- zarejestrowani 

 -poszukujący pracy

- pracodawcy

34.

Infolinia Urzędów Pracy - Zielona Infolinia

Udzielanie informacji 

o usługach urzędów pracy

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia Zielona Linia 

ul. Ciepła 20 

15-472 Białystok

19 524             

(z Polski)

+48 22 195 24 

(z zagranicy)

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora.

pn.- pt. 

godz. 8.00-18.00

www.zielonalinia.gov.pl


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mogą korzystać:

- zarejestrowani 

 -poszukujący pracy

- pracodawcy 

DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

35.

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Białymstoku

Wsparcie informacyjne, psychologiczne,

prawne i finansowe 

Towarzystwo Amicus

ul. Brukowa 28, lok. 8

15-889 Białystok+48 (85) 653 77 53

(koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora)

pn. 13.00-20.00

wt. 8.00-15.00

śr. 8.00-15.00

czw. 8.00-15.00

pt. 8.00-15.00

sob. 9.00-13.00

dyżur całodobowy 

7 dni w tygodniu

www.pokrzywdzeni.gov.pl


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Osoby pokrzywdzone przestępstwem i ich osoby bliskie

PRAWO KONSUMENCKIE

36.

Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów w Bielsku Podlaskim

Ochrona praw konsumenckich

ul. Mickiewicza 46

17-100 Bielsk Podlaski

85 833 26 35 

(koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora)

pn. i czw. godz. 7.30-15.30

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prawo konsumenckie

37.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Ochrona praw konsumenckich

UOKiK

Pl. Powstańców Warszawy 1

00-950 Warszawa

Infolinia konsumencka 

(prowadzona przez Federację Konsumentów)

801 440 220 

22 290 89 16

(koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora)

pn.- pt. 

godz. 8.00-18.00https://www.uokik.gov.pl/


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prawo konsumenckie

PRAWA DZIECKA

38.

Rzecznik Praw Dziecka – dziecięcy telefon zaufania 

Ochrona praw dziecka

Biuro RPD

Przemysłowa 30/32

00-450 Warszawa

tel.: 22 583 66 00 .

fax.: 22 583 66 96.

pn.-pt. 

godz. 8.15-16.15800 121 212 

Bezpłatna infolinia

pn.- pt. godz.

8.15-20.00.

(dzwoniąc po godzinach i w dni wolne można opisać problem i  zostawić kontakt do siebie, a doradcy oddzwonią)

https://brpd.gov.pl


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sprawy przemocy,  relacji rówieśniczych, szkolnych i rodzinnych.

Może dzwonić każdy, kto doświadcza problemu lub jest świadkiem.

PRAWA PACJENTA

39.

Narodowy Fundusz Zdrowia – Podlaski Oddział Wojewódzki w Białymstoku

Uprawnienia ubezpieczenia zdrowotnego:

- prawa pacjenta

- leczenie w kraju i poza granicami 

- kolejki do świadczeń

ul. Pałacowa 3

15-042 Białystok

Telefoniczna Informacja Pacjenta 

800 190 590 

(koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora)

pn.-pt. 8:00-16:00 (w poniedziałki sala obsługi interesanta czynna do godz. 17.00)

www.nfz-bialystok.pl


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Każda osoba objęta ubezpieczeniem lub zainteresowana ubezpieczeniem zdrowotnym

40.

Rzecznik Praw Pacjenta 

Ochrona praw pacjenta

Biuro RPP

ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa

800 190 590

Bezpłatna infolinia

Zapisy na poradę osobistą:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub  22 532 82 43

pn. - pt. 

godz.  8.00-20.00 https://www.bpp.gov.pl


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z porad może korzystać każdy kto ma poczucie łamania praw pacjenta

41.

Narodowy Fundusz Zdrowia- Centrala

Uprawnienia ubezpieczenia zdrowotnego:

- prawa pacjenta

- leczenie w kraju i poza granicami 

- kolejki do świadczeń

Narodowy Fundusz Zdrowia

Grójecka 186

02-390 Warszawa

Infolinia Centralna 

800 392 976 (*)

22 572 60 42 (**)

(*)  połączenia bezpłatne

(**) koszt zgodnie z taryfą operatora 

Także każdy oddział NFZ posiada własną infolinię

pn.- pt. 

godz. 8.00-16.00

http://www.nfz.gov.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Każda osoba objęta ubezpieczeniem lub zainteresowana ubezpieczeniem zdrowotnym

42.

Rzecznik Praw Osób Niepełnosprawnych

Ochrona praw

osób niepełnosprawnych

SIEDZIBA

ul. Żurawia 4 A,
00- 503 Warszawa

Telefon 

22 461 60 00

KORESPONDENCJA

Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

801 801 015

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora

pn.-pt. 

godz. 08.00-17.00

http://www.niepelnosprawni.gov.pl

sTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z porad mogą korzystać osoby niepełnosprawne, ich rodziny oraz organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych

43.

Rzecznik Praw Dziecka – dziecięcy telefon zaufania 

Ochrona praw dziecka

Biuro RPD

Przemysłowa 30/32

00-450 Warszawa

tel.: 22 583 66 00 .

fax.: 22 583 66 96.

pn.-pt. 

godz. 8.15-16.15800 121 212 

Bezpłatna infolinia

pn.- pt. godz.

8.15-20.00.

(dzwoniąc po godzinach i w dni wolne można opisać problem i  zostawić kontakt do siebie, a doradcy oddzwonią)

https://brpd.gov.pl


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sprawy przemocy,  relacji rówieśniczych, szkolnych i rodzinnych.

Może dzwonić każdy, kto doświadcza problemu lub jest świadkiem.

PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

44.

Punkt Informacyjny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat 

w Bielsku Podlaskim

Zakres informacji:

- pomoc techniczna

- składki

- renty

- emerytury

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat

w Bielsku Podlaskim 

17-100 Bielsk Podlaski ul. Widowska 10 A

85 731 28 10 

(koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora)

pn. 8.00-18.00

wt.– pt. 8.00-15.00

www.zus.pl

Adresaci porad:

- ubezpieczeni

- płatnicy

- lekarze

45.

Centrum Obsługi Telefonicznej 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Zakres informacji:

- pomoc techniczna

- składki

- renty

- emerytury

Klienci mogą skorzystać z pomocy pracowników w  Centrum Obsługi Telefonicznej lub podczas wizyty osobistej w placówce jak wyżej.

Nr centrali :

(22) 667 10 00.

22 560 16 00 

(koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora)

pn. – pt. 07.00 – 18.00

http://www.zus.pl/o-zus/kontakt/centrum-obslugi-telefonicznej-cot-


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Adresaci porad:

- ubezpieczeni

- płatnicy

- lekarze


PRAWO PRACY

46.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku

Porady z zakresu prawa pracy

ul. Fabryczna 2

15-483 Białystok

85 678 57 00

(koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora)

PORADY PRAWNE

z telefonów komórkowych:

459 599 000

z telefonów stacjonarnych:

801 002 006

w dni robocze

w godz. 9.00-15.00

udzielane osobiście

ul. Fabryczna 2, 

pok. 102, Białystok

pn. 8:00-17:00

wt.-pt. 8:00-15:10

https://bialystok.pip.gov.pl


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Porady z zakresu prawa pracy

47.

Centrum Poradnictwa 

Państwowej Inspekcji Pracy (PIP)

Porady z zakresu prawa pracy

Główny Inspektorat Pracy
ul. Barska 28/30
02-315 Warszawa.

tel. 22 391 82 15
fax. 22 391 82 14

801 002 006

(dla tel. stacj.)

459 599 000

(dla tel. kom.)

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora. Uwaga!!! naliczane są koszty za czas oczekiwania na połączenie.

pn. – pt. 08.00 – 16.00

www.bip.pip.gov.pl,


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Porady z zakresu prawa pracy

PRAWO PODATKOWE

48.

Urząd Skarbowy w Bielsku Podlaskim

Informacje podatkowe dot. PIT, CIT, VAT, podatki lokalne, akcyza etc. 

ul. Mickiewicza 33

17-100 Bielsk Podlaski

85 731 84 33

(koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora)

pn. 7.30-18.00

wt.- pt.7.30-15.30

http://www.podlaskie.kas.gov.pl/web/bip-2001/urzad-skarbowy-w-bielsku-podlaskim

Z porad może  skorzystać każdy podatnik

49.

Krajowa Informacja Skarbowa

Informacje podatkowe dot. PIT, CIT, VAT, podatki lokalne, akcyza etc. 

ul. Teodora Sixta 17,

43-300 Bielsko-Biała

801 055 055

(z tel. stacjonarnych)

22 330 03 30

(z tel. komórkowych)

+ 48 (22) 33 00 330

(z tel. zagranicznych). 

Koszt zgodnie z taryfą operatora

pn.- pt. 

godz. 7.00-18.00

www.kis.gov.pl

więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-kip-czyli-krajowa-informacja-podatkowa

Z porad może  skorzystać każdy podatnik

DLA OSÓB BĘDĄCYCH W SPORZE Z PODMIOTAMI RYNKU FINANSOWEGO

50.

Rzecznik Finansowy

(Ubezpieczonych)

Prawa ubezpieczonych

Biuro Rzecznika Finansowego

Al. Jerozolimskie 87

02-001 Warszawa.

Ubezpieczenia

gospodarcze

(22) 333 73 28

Ubezpieczenia 

Społeczne, OFE ZUS

(22) 333 73 26 

lub (22) 333 73 27

Ubezpieczenia bankowe  i rynku kapitałowego

(22) 333 73 25

pn.-pt. 

godz. 8.00-18.00


pn.-pt. 

godz.11.00-15.00pn.-pt. 

godz. 8.00-16.00

Porady e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

(czas oczekiwania na odpowiedź e-mailową 

ok. 2 tygodni)


https://rf.gov.pl/kontakt


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoby ubezpieczone   i w sporze dotyczącym ubezpieczeń

INNE

WWW. OBYWATEL.GOV.PL

Informacje i usługi przyjazne obywatelom

portal Ministerstwa Cyfryzacji

51.

Rzecznik Praw Obywatelskich 

Ochrona praw obywatelskich 

Biuro RPO

Al. Solidarności 77

00-090 Warszawa 

800 676 676 

Połączenia bezpłatne z tel. stacjonarnych i komórkowych

  • pn.
  • godz. 10.00-18.00

wt.- pt. 

godz. 8.00-16.00

www.rpo.gov.pl


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Może zgłosić się każdy, kto uważa, 

że jego prawa są naruszone 

CZĘŚĆ II: NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA i NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE (wg art. 8a ust 1 pkt 2):

ZAPISY na wizyty pod numerem telefonu: 85 833 26 16 lub pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w godz. 7.30-15.30.

 

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie.

 

Od 1 stycznia 2019 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

 

PROWADZĄCY

ADRESY

DYŻURÓW

DNI i GODZINY

SPECJALIZACJA

(o ile określono)

lokal dogodny dla osób na wózkach inwalidzkich

DANE KONTAKTOWE

WWW

1.

Punkt Adwokatów i Radców Prawnych

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim 

ul. Mickiewicza 46 

17-100 Bielsk Podlaski 

pokój 010

Pn. godz. 11.30-15.30

Nie określono

Tak

tel. 85 833 26 56

http://bip.powiatbielski.pl/nieodplatnapomocprawna/

Wt. godz. 7.30-11.30

Śr. godz. 11.30-15.30

Czw. godz. 7.30-11.30

Pt .godz. 11.30-15.30

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

2.

Punkt Fundacji Honeste Vivere

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim 

ul. Mickiewicza 46 

17-100 Bielsk Podlaski 

pokój 010

Pn. godz. 7.30-11.30

Nie określono

Tak

tel. 85 833 26 56

http://bip.powiatbielski.pl/nieodplatnapomocprawna/

Wt. godz. 11.30-15.30

Śr. godz. 7.30-11.30

Czw. godz. 11.30-15.30

Pt .godz. 7.30-11.30Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824), udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. w miejscu zamieszkania, w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się, w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, przez telefon lub przy użyciu wideokonferencji, po umówieniu terminu wizyty pod wskazanym wyżej nr telefonu wskazując preferowany sposób udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

Osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego: składają staroście, w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, po otrzymaniu od starosty drogą elektroniczną oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.