Harmonogram odbioru odpadów w 2017 roku

29 grudzień 2016

 

ulica

odpady zmieszane,

popiół/piach

plastik, papier,

szkło

odpady zielone

(bioodpady)

czwartek wtorek czwartek

Bielska

Boćkowska

Jagiellończyka

Jagiellońska

Kapicy-Milewskiego

Kolonia

Konopnickiej

Kościelna

Kościuszki

Królowej Bony

Krótka

 

Piłsudskiego

Rynek

Senatorska

Sienkiewicza

Skłodowskiej

Słowackiego

Szkolna

Ściegiennego

Wyszyńskiego

12 I, 26 I,

9 II, 23 II,

9 III, 23 III,

6 IV, 20 IV,

5 V(piątek), 18 V,

1 VI, 16 VI(piątek), 29 VI,

13 VII, 27 VII,

10 VIII, 24 VIII,

7 IX, 21 IX,

5 X, 19 X,

2 XI, 16 XI, 30 XI

14 XII, 28 XII

24 I,

28 II,

28 III,

25 IV,

23 V,

27 VI,

25 VII,

29VIII,

26 IX,

24 X,

28 XI,

27 XII (środa)

9 II,

13 IV, 27 IV,

11 V, 25 V,

8 VI, 22 VI,

6 VII, 20 VII,

3 VIII, 17 VIII, 31 VIII

14 IX, 28 IX,

12 X, 26 X,

9 XI, 23 XI,

 

Armii Krajowej

Binduga

Błonie

Jana Pawła II

Jarzębinowa

Jaśminowa

Kasztanowa

Kilińskiego

Klonowa

Kopernika

Mickiewicza

Ogrodowa

Polna

Poniatowskiego

Sielska

Sportowa

Witosa

5 I, 19 I,

2 II, 16 II,

2 III, 16 III, 30 III,

13 IV, 27 IV,

11 V, 25 V,

8 VI, 22 VI,

6 VII, 20 VII,

3 VIII, 17 VIII, 31 VIII

14 IX, 28 IX,

12 X, 26 X,

9 XI, 23 XI,

7 XII, 21 XII

17 I,

21 II,

21 III,

18 IV,

16 V,

20 VI,

18 VII,

22 VIII,

19 IX,

17 X,

21 XI,

19 XII

9 II,

13 IV, 27 IV,

11 V, 25 V,

8 VI, 22 VI,

6 VII, 20 VII,

3 VIII, 17 VIII, 31 VIII

14 IX, 28 IX,

12 X, 26 X,

9 XI, 23 XI,

 

 

 

Informacje

Zasady segregacji odpadów

Odpady zbierane selektywnie należy gromadzić w następujących workach:

 • worek żółty –  na odpady z tworzyw sztucznych, opakowań metalowych i opakowań wielomateriałowych,
 • worek niebieski- na papier i tekstylia,
 • worek zielony- na szkło,
 • worek szary- na schłodzony popiół lub żużel oraz piach,
 • worek bezbarwny- na odpady zielone - bioodpady (trawa, liście) oraz choinki – wystawiane luzem.

Worki należy wystawiać w podanych terminach dopiero po ich całkowitym zapełnieniu.

Przy odbiorze worków MPO zostawimy na posesji taką samą ilość worków pustych.

Można wystawiać w/w odpady we własnych workach.

W przypadku zapotrzebowania na większą ilość worków, prosimy zgłaszać się po nie do naszej ekipy wywozowej zbierającej worki, ewentualnie do Urzędu Miasta.

 

Informacje dodatkowe

 

Na terenie Miasta Brańsk funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany przy ulicy Bielskiej 47, do którego mogą Państwo indywidualnie dostarczyć:

 

 • przeterminowane leki i chemikalia w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym wszelkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki, inny sprzęt będący na wyposażeniu gospodarstw domowych,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony,
 • opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach,
 • odpady zielone, tj. gałęzie z pielęgnacji drzew i krzewów, trwa, liście itp.
 • tworzywa sztuczne,
 • opakowania metalowe,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • makulatura i tekstylia,
 • szkło białe i kolorowe
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne - pochodzące z prowadzenia drobnych prac remontowych niewymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru prowadenia robót do starosty (gruz budowlany, płyty karton-gips, styropian).

Odpady budowlane i rozbiórkowe

odbierane będą w oparciu o indywidualne umowy cywilno- prawne zawierane pomiędzy podmiotami wykonującymi prace remontowo-budowlane i właścicielami nieruchomości, a  przedsiębiorstwem uprawnionym do odbioru odpadów. Właściciel lub podmiot wykonujący prace remontowo-budowlane zobowiązany jest na własny koszt zamówić odpowiedniej pojemności kontener na powstałe odpady.

 

Harmonogram odbioru odpadów w zabudowie wielorodzinnej    

w Mieście Brańsk w 2017 r.

 

Uwaga

 

Odpady zmieszane i segregowane odbierane w tym samym dniu, są zabierane przez dwie ekipy wywozowe.

Należy zapewnić dostęp do pojemników w dniu odbioru odpadów od godziny 7:00 rano.

Pojemniki, do których nie będzie dostępu nie zostaną zabrane.

ulica

zmieszane

popiół/piach

segregowane

plastik, papier, szkło

Odpady zielone

(bioodpady)

Armii Krajowej

Bielska

Błonie

Jagiellońska

Kościelna

Kościuszki

Rynek

Sienkiewicza

Szkolna

jeden raz w tygodniu

 

(czwartek)

jeden raz na dwa tygodnie

 

(wtorek)

9 II,

 

W okresie od       1 kwietnia do 31 listopada- 1 raz    w tygodniu

 

(czwartek)