Konsultacje społeczne projektu zmiany Programu Rewitalizacji dla Miasta Brańsk

08.05.2018

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK

Z DNIA 8 MAJA 2018 R.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych

projektu zmiany Programu Rewitalizacji dla Miasta Brańsk

Burmistrz Miasta Brańsk działając na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1023 z późn. zm.) informuje o rozpoczęciu i zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu zmiany Programu Rewitalizacji dla Miasta Brańsk.  

Celem konsultacji jest zebranie uwag i/lub propozycji dotyczących projektu zmiany Programu Rewitalizacji dla Miasta Brańsk.

Konsultacje społeczne dotyczące projektu zmiany Programu Rewitalizacji dla Miasta Brańsk z interesariuszami rewitalizacji w rozumieniu ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1023 z późn. zm.) przeprowadzone będą w okresie:

od 15 maja 2018 r. do 8 czerwca 2018 r. w następujących formach:

 1. zbierania uwag i/lub propozycji w formie papierowej lub elektronicznej za pomocą formularza konsultacyjnego do projektu zmiany Programu Rewitalizacji dla Miasta Brańsk. Wypełnione formularze można dostarczyć: 
  1. drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  2. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Brańsk, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk,
  3. bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Miasta Brańsk, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk, w godzinach pracy Urzędu.
 2. Spotkania z mieszkańcami miasta w dniu 25 maja 2018 r. o godz. 15.00, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brańsk.
 3. zbieranie uwag  ustnych przez cały okres trwania konsultacji w Referacie Budownictwa, Mienia Komunalnego, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Brańsk, ul. Rynek 8, 17 – 120 Brańsk, pokój nr 3 w godzinach pracy Urzędu.

Nie będą rozpatrywane uwagi i/lub propozycje:

 • złożone przed dniem 15 maja 2018 r. i po dniu 8 czerwca 2018 r.,
 • niepodpisane,
 • przesłane w innej formie niż na formularzach konsultacyjnych.

Materiały tj. projekt zmiany Programu wraz z formularzem konsultacyjnym dostępne będą od 15 maja 2018 r.:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Brańsk pod adresem: http://bip.um.bransk.wrotapodlasia.pl,
 2. na stronie internetowej Urzędu Miasta Brańsk pod adresem: http://www.bransk.podlaskie.pl,
 3. w Urzędzie Miasta Brańsk w Referacie Budownictwa, Mienia Komunalnego, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Rynek 8, 17 – 120 Brańsk pokój Nr 3, w  godzinach pracy Urzędu.

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

Nieprzedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie, opinii i uwag, oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie zmian rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do projektu zmiany Programu Rewitalizacji dla Miasta Brańsk.