Komunikat Dzielnicowego

14.12.2018

W związku z tym, że w Brańsku przy ul. Sienkiewicza 16/18 (tzw. ryneczek) dochodzi do dewastacji mienia, spożywania alkoholu i zaśmiecania, Dzielnicowy Posterunku Policji w Brańsku prowadzi działanie priorytetowe mające na celu wyeliminowanie poszczególnych wykroczeń. Działania te przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta Brańsk. Prosimy o informowanie Policji o wszelkich naruszeniach porządku prawnego.