Ogłoszenie o konsultacjach społecznych - obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji

21.03.2017

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych - obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji

Na podstawie art. 6 ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 3 listopada 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2015, poz.1777) Burmistrz Brańska zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Brańsk w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji.

Projekt uchwały oraz diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji będą dostępne do wglądu od 28 marca 2017 r.:

  • na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Brańsk,
  • w siedzibie Urzędu Miasta Brańsk, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk, w godzinach pracy Urzędu, tj.: od poniedziałku do piątku od godz. 7:30  do godz. 15:30.

Uwagi do projektu uchwały oraz do diagnozy będzie można złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 28 kwietnia 2017 r. w postaci:

  • papierowej przesłanej na adres Urzędu Miasta Brańsk, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk,
  • elektronicznej przesłanej za pomocą poczty elektronicznej na adres lub za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej przy projekcie uchwały.

Osobą do kontaktu w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Brańsk w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji jest Magdalena Sycewicz.