Życzenia świąteczne Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miasta

wtorek, 11, kwiecień 2017

Samorząd Miasta Brańsk życzy radosnego i spokojnego przeżywania Tajemnicy Świąt Wielkiej Nocy. Niech Zmartwychwstały Pan rozpromieni blaskiem swej chwały nasze troski oraz obdarza nas paschalną miłością i nadzieją

Czytaj więcej...

STOP POŻAROM TRAW

środa, 05, kwiecień 2017

Wizyta Jego Ekscelencji Księdza Biskupa w Urzędzie

środa, 05, kwiecień 2017

16 marca Urząd Miasta Brańsk odwiedził wyjątkowy gość, Jego Ekscelencja ksiądz biskup Tadeusz Pikus, pasterz diecezji drohiczyńskiej. Spotkanie z pracownikami odbyło się w czasie wizytacji pasterskiej miejscowej parafii. Dziękujemy bardzo Jego Ekscelencji za wygłoszone słowo i błogosławieństwo. 

HERB BISKUPA PIKUSA 271x300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych - obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji

wtorek, 21, marzec 2017

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych - obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji

Na podstawie art. 6 ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 3 listopada 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2015, poz.1777) Burmistrz Brańska zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Brańsk w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji.

Projekt uchwały oraz diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji będą dostępne do wglądu od 28 marca 2017 r.:

  • na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Brańsk,
  • w siedzibie Urzędu Miasta Brańsk, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk, w godzinach pracy Urzędu, tj.: od poniedziałku do piątku od godz. 7:30  do godz. 15:30.

Uwagi do projektu uchwały oraz do diagnozy będzie można złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 28 kwietnia 2017 r. w postaci:

  • papierowej przesłanej na adres Urzędu Miasta Brańsk, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk,
  • elektronicznej przesłanej za pomocą poczty elektronicznej na adres lub za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej przy projekcie uchwały.

Osobą do kontaktu w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Brańsk w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji jest Magdalena Sycewicz.

Dzień Kobiet 8 marca

środa, 08, marzec 2017

roze

Protokół z konsultacji społecznych w sprawie programu opieki nad zwierzętami

środa, 22, luty 2017

Brańsk 2017-02-22

GKM.600.1.2017

Protokół

z przeprowadzonych konsultacji społecznych

projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Brańsk w 2017 roku

 

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w okresie od 31.01.2017 do 21.02.2017 roku w celu poznania opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Brańsk w 2017 roku.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Brańsk w 2017 roku zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Brańsk oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Opinie do projektu Programu należało zgłaszać w formie pisemnej do Urzędu Miasta Brańsk za pomocą formularza zgłaszania opinii.

W wyznaczonym terminie do Urzędu Miasta Brańsk nie wpłynęły żadne opinie do projektu Programu.

Na tym protokół zakończono i przyjęto.

Burmistrz Miasta Brańsk

      Czesław Sokołowski

Film informacyjny o Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020

czwartek, 02, luty 2017

Poniżej zamieszczamy link do filmu o Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020, w związku ze zmianą kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej w ramach wymienionego programu. Od 1 stycznia 2017 r. kryterium to wynosi 200%, tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028 zł dla osoby w rodzinie.

Link do filmu:

http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/informacja-i-komunikacja/

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami

wtorek, 31, styczeń 2017

Ogłoszenie

Burmistrza Miasta Brańsk

z dnia 31 stycznia 2017 roku

w sprawie  konsultacji społecznych

Na podstawie Uchwały Nr III/5/10 Rady Miasta Brańsk z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi lub radami działalności pożytku publicznego oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji Burmistrz Miasta Brańsk  ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Brańsk w 2017 roku.I PRZEDMIOT KONSULTACJI


Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Brańsk w 2017 roku.


II TERMIN PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI


21 dni od dnia zamieszczenia informacji o konsultacjach w BIP oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Brańsk.

Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację programu.


III FORMA KONSULTACJI

               

Konsultacje będą przeprowadzone w formie umieszczenia projektu aktu prawa miejscowego i formularza zgłaszania opinii na stronie internetowej Urzędu Miasta Brańsk (www.bransk.podlaskie.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


IV MIEJSCE KONSULTACJI


Wypełnione formularze zgłaszania opinii należy przesłać w określonym terminie do Urzędu Miasta Brańsk pocztą, faksem lub mailem na adres: Urząd Miasta Brańsk,
17-120 Brańsk, ul. Rynek 8, fax; 85 73-75-363, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Czytaj więcej...

Wyniki referendum w sprawie lotniska regionalnego w województwie podlaskim

wtorek, 17, styczeń 2017

Wojewódzka Komisja Do Spraw Referendum w Białymstoku podsumowała wyniki. W niedzielnym referendum w sprawie lotniska regionalnego w województwie podlaskim udział wzięło 12,96% uprawnionych do głosowania. To za mało, by uznać referendum za ważne.

Najwyższą frekwencję zanotowano w gminie Suraż 26,37% i w mieście Białystok 23,70%. Najmniej osób uczestniczyło w głosowaniu z gminy Zbójna 1,77%. Średnia z powiatu bielskiego to 12,84%. W mieście Brańsk udział w referendum wzięło 19,4%. W Brańsku niemal wszystkie głosy były na TAK.