Trwa nabór wniosków na stypendia edukacyjne przyznawane przez Zarząd Województwa Podlaskiego

25.10.2016

Stypendia edukacyjne Zarządu Województwa Podlaskiego

Stypendia będą przyznawane przez Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXVIII/258/16 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów uczniom i studentom za szczególne osiągnięcia w nauce w ramach Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Województwa Podlaskiego (Dz. Urz. Woj. Podl. 2016 r., poz. 3718).

Stypendia mogą otrzymać uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej oraz studenci I roku zamieszkali na terenie województwa podlaskiego za szczególne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2015/2016.

Wnioski wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia edukacyjne uczniów w roku szkolnym 2015/2016 należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku do dnia 15 listopada 2016 r.

Kwota przyznanego stypendium dla jednego stypendysty za rok szkolny 2015/2016 wyniesie 4 000 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania stypendiów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku 
w zakładce Edukacja → Stypendia → Stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce:

http://www.wrotapodlasia.pl/pl/edukacja/stypendia/stypendiazaszczegolneosiagnieciawnauce/

http://www.wrotapodlasia.pl/pl/edukacja/stypendia/stypendiazaszczegolneosiagnieciawnauce/trwa-nabor-wnioskow-na-stypendia-edukacyjne-za-rok-szkolny-20152016.html

oraz pod numerem telefonu: (085) 66 54 536 – Urszula Żukowska, Departament Edukacji, Sportu i Turystyki.

 

Przerwy w dostawach energii elektrycznej w Brańsku 24 i 25 października

18.10.2016

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok 

Centralna Dyspozycja Mocy
Centrum Dyspozytorskie Bielsk Podlaski

W załączniku harmonogram przerw w dostawie energii elektrycznej. Wyłączenia dotyczą odbiorców indywidualnych, urzędów, zakładów usługowych, sklepów i firm zlokalizowanych ww. miejscowościach i ulicach. Dodatkowe informacje można uzyskać – tel. 85 740 5049, 991 lub 85 740 5336.  Informacja o wyłączeniach podana jest również w Internecie na stronie:http://www.pgedystrybucja.pl 

Czytaj więcej...

Przerwy w dostawach energii elektrycznej w Brańsku 21 października

11.10.2016

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok 

Centralna Dyspozycja Mocy
Centrum Dyspozytorskie Bielsk Podlaski

W załączniku harmonogram przerw w dostawie energii elektrycznej. Wyłączenia dotyczą odbiorców indywidualnych, urzędów, zakładów usługowych, sklepów i firm zlokalizowanych ww. miejscowościach i ulicach. Dodatkowe informacje można uzyskać – tel. 85 740 5049, 991 lub 85 740 5336.  Informacja o wyłączeniach podana jest również w Internecie na stronie:http://www.pgedystrybucja.pl 

Czytaj więcej...

Przerwy w dostawach energii elektrycznej od 10 do 15 października

05.10.2016

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok 

Centralna Dyspozycja Mocy
Centrum Dyspozytorskie Bielsk Podlaski

W załączniku harmonogram przerw w dostawie energii elektrycznej. Wyłączenia dotyczą odbiorców indywidualnych, urzędów, zakładów usługowych, sklepów i firm zlokalizowanych ww. miejscowościach i ulicach. Dodatkowe informacje można uzyskać – tel. 85 740 5049, 991 lub 85 740 5336.  Informacja o wyłączeniach podana jest również w Internecie na stronie:http://www.pgedystrybucja.pl 

Czytaj więcej...

Zakaz handlu drobiem

23.09.2016

Burmistrz Miasta Brańsk zawiadamia, że z dniem 19 września 2016 r., handel drobiem na targowisku miejskim w Brańsku został zawieszony do odwołania.  

Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego ze środków finansowych Województwa Podlaskiego

19.09.2016

W związku z realizacją umowy zawartej 7 czerwca 2016 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a Miastem Brańsk, ze środków finansowych Województwa Podlaskiego, w kwocie 2 500 zł, dokonano zakupu następującego sprzętu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby jednostki OSP Brańsk: narzędzie ratownicze HOOLIGAN DIELEKTRYCZNY, tłumica gumowa ze stylem teleskopowym, taśma ostrzegawcza z napisem STRAŻ, zestaw TIRAGE z opaskami segregacyjnymi BMT, sorbent DAMSOERB. 

Czytaj więcej...

Problemy z parkowaniem

14.09.2016

b 36

Informacja dotycząca parkowania w Brańsku

Przypominamy, że cała ulica Sienkiewicza objęta jest zakazem zatrzymywania się (znak drogowy B-36). Dotyczy to także placu przed sklepem WDT. Wobec osób naruszających przepisy ruchu drogowego, będą stosowane środki przewidziane prawem. 

Posterunek Policji w Brańsku

DOŻYNKI W BRAŃSKU 28 sierpnia 2016

23.08.2016

Dożynki Miejsko-Gminne. 28 sierpnia 2016 r.

Zapraszamy!

Przerwa w dostawie energii elektrycznej 16 sierpnia

12.08.2016

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok informuje iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej na terenie działania Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski  (powiat: bielski, hajnowski, siemiatycki, wysokomazowiecki, ostrowski, zambrowski)

Czytaj więcej...

1 sierpnia uczcimy pamięć powstańców warszawskich

28.07.2016

Informujemy, że w związku z obchodami 72. rocznicy Powstania Warszawskiego, 1 sierpnia 2016 roku o godzinie 17:00, na terenie miasta na jedną minutę włączone zostaną syreny alarmowe.
W tym dniu przeprowadzona też będzie próba syren alarmowych Obrony Cywilnej, w ramach wojewódzkiego treningu Systemu Ostrzegania i Alarmowania.