Promocja 500+ już w poniedziałek

czwartek, 14, kwiecień 2016

18 kwietnia (poniedziałek) odbędzie się w Brańsku element ogólnokrajowej akcji promowania programu Rodzina 500+. Zawita tutaj „500-BUS”, będą rozdawane ulotki, materiały promocyjne i udzielane porady. "500-BUS" pojawi się w okolicy targowicy miejskiej, potem w centrum Brańska i przed Urzędem Miasta. 

ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI - 30 kwietnia (sobota)

czwartek, 14, kwiecień 2016

Burmistrz Miasta Brańsk informuje, że na terenie Miasta Brańsk w dniu 30 kwietnia 2016r. (sobota) zostanie przeprowadzona zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych...

Czytaj więcej...

Dyżur specjalisty ds. funduszy europejskich - UM Brańsk 12 kwietnia

czwartek, 31, marzec 2016

Dyżur Specjalisty ds. Funduszy Europejskich w Brańsku - 12 kwietnia 2016 r. 

Czytaj więcej...

Życzenia świąteczne Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miasta

czwartek, 24, marzec 2016

Niech Zmartwychwstały Chrystus umocni nas w świętości, nadzieją i miłością wypełni nasze serca.

Niech utwierdza naszą wiarę w zwycięstwo dobra nad złem, życia nad śmiercią, miłości nad nienawiścią.

Niech Zmartwychwstanie Pańskie dokonuje się w Naszych sercach każdego dnia

 

    Przewodniczący Rady Miasta                                        Burmistrz                      

             Ryszard Anusiewicz                                    Czesław Sokołowski

 

Czytaj więcej...

Informacja o osiągniętych wymaganych poziomach recyklingu

piątek, 26, luty 2016

Informacja o osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Czytaj więcej...

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” – 1 marca 2016

piątek, 26, luty 2016

„Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny” (Lech Kaczyński). 1 marca Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” ustanowiony został w 2011 roku. Jest to symboliczny początek działań na rzecz ogólnopaństwowego przywrócenia należnego Im miejsca w panteonie narodowej pamięci.

Czytaj więcej...

Dyżur specjalisty ds funduszy europejskich 15 marca

piątek, 26, luty 2016

We wtorek 15 marca, w godzinach od 10.00 do 13.00, w Urzędzie Miasta Brańsk ul. Rynek 8, dyżurował będzie specjalista do spraw funduszy europejskich. Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia do Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich numer telefonu 85 6654516.

Czytaj więcej...

Program Rodzina 500+

czwartek, 25, luty 2016

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko. To nawet 6000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o przerwach w dostawach energii elektrycznej 4 marca

środa, 24, luty 2016

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok informuje, iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej na terenie działania Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski w dniu 4 marca 2016 roku ...

Czytaj więcej...

Protokół z konsultacji społecznych w sprawie programu opieki nad zwierzętami

poniedziałek, 22, luty 2016

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w okresie od 29.01.2016 do 19.02.2016 r. w celu poznania opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Brańsk w 2016 roku.

Czytaj więcej...