Komiks "Na Ratunek Mateczce Ziemi"

Komiks autorstwa Pana Tomasza Samojlika pt. „Na Ratunek Mateczce Ziemi”, wydany przez Związek Komiks autorstwa Pana Tomasza Samojlika pt. „Na Ratunek Mateczce Ziemi”, wydany przez Związek Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, mający na celu poprawę świadomości ekologicznejwśród dzieci szkół podstawowych.

Link do komiksuhttps://drive.google.com/file/d/0BwfERY-t0ySiR0NudG8xSzRKVkozYVExYW9Pd0RzcEVrc21r/view?usp=sharing