Struktura organizacyjna Urzędu Miasta Brańsk

 

 • Burmistrz Miasta
  Eugeniusz Tomasz Koczewski | 85 7375362, 85 7375005 w. 23
 • Sekretarz Miasta
  Joanna Witkowska | 85 7375005 w. 24
 • Skarbnik Miasta
  Joanna Sopek | 85 7375087, 85 7375005 w. 29
 • Referat Finansowo-Budżetowy
  główny księgowy | 85 7375087, 85 7375005 w. 29;
  księgowość | 85 7375005 w. 28;
  kasa i podatki | 85 7375005 w. 32
 • Referat Budownictwa, Mienia Komunalnego, Planowania Przestrzennego,
  Ochrony Środowiska i Rolnictwa

  kierownik | 85 7375005 w. 30
 • Referat Wodociągów i Kanalizacji
  kierownik | 85 7302846;
  oczyszczalnia ścieków | 85 7375118
  hydrofornia | 85 7302846
 • Urząd Stanu Cywilnego
  zastępca kierownika | 85 7375005 w. 27
 • Stanowisko ds. oświaty, obsługi Rady Miasta i jej organów
  85 7375005 w. 26
 • Stanowisko ds. ewidencji ludności i kadr
  85 7375005 w. 26
 • Stanowisko ds. obronnych i obywatelskich
  85 7375005 w. 26
 • Stanowisko ds. sekretariatu i spraw socjalnych
  85 7375005
 • Stanowisko ds. informatycznych